Tigerhuset nedrivning nyhed

Der er givet tilladelse til nedrivning af Tigerhuset på Valby Langgade 52

Med et snævert flertal besluttede Teknik- og Miljøudvalget at tillade en nedrivning af det gamle hus. Lokalplanen beskytter dog imod, at der kan bygges noget markant anderledes på grunden.

Som vi tidligere har skrevet om ønsker en lokal bygherre at opføre ungdomsboliger på grunden mellem Irma og det nye botilbud til handicappede unge på Smedestræde.

Med beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget er der nu grønt lys for at rive det gamle hus ned – men lokalplanen for området giver ikke grønt lys for bygherrens øvrige planer.

Se beslutningen på referatet fra Teknik- og Miljøudvalgets møde her:

Forslag til nyt byggeri er i strid med lokalplanen

De reelle byggemuligheder på grunden er meget begrænsede i den gældende lokalplan.

Her begrænses højden på nybyggeri til 2 ½ etage, og sikrer på denne måde, at den eksisterende skala mod Valby Langgade respekteres, hvis der opføres nybyggeri.

Der er derfor reelt kun mulighed for opførelse af en mindre bygning i nogenlunde samme omfang som den eksisterende. En stor del af grunden bag ved den eksisterende bygning er udlagt som vejareal.

Tigerhuset

Skal bygherres vision om de 23 ungdomsboliger skal udføres, vil det kræve at der bliver lavet en ny lokalplan.

En ny lokalplan vil skulle i offentlig høring – vi følger sagen tæt og melder ud hvis der sker nyt i forhold til grunden og det gamle Tigerhus.

Skriv dig evt. op til vores nyhedsbrev, der udkommer 2-3 gange om måneden med nyt om denne og andre sager i Valby:

1 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.