Kulbaneparken cykelsti forslag nyhed

Cykelsti gennem Kulbaneparken på vej

En cykelsti gennem Kulbaneparken skal forbinde Vigerslev Allé Station samt Grønttorvet med Vigerslevparken og den nye cykelbro over Folehaven.

Vi har netop udtalt os om forslaget til den nye, vigtige cykelsti. Forslaget til cykelstien skal behandles i Teknik- og Miljøudvalget den 22. juni, og herefter sættes arbejdet i gang.

En vigtig udbygning af cykelstinettet i Valby

Cykelstien vil bidrage til at åbne Kulbanekvarteret og parken for naboområderne som bl.a. Grønttorvet og udbygge cykelstinettet i denne del af Valby.

Som en del af cykelstien skabes samtidig et krydsningspunkt over den trafikerede Vigerslevvej, så der bliver forbindelse til cykelbroen over Folehaven.

Bilag Kulbaneparken cykelsti

Cykelstiforbindelse vist på projektforslag for parken

Med midlerne kan der anlægges en asfalteret og belyst cykelsti, som en integreret del af parkens øvrige stisystemer, hvilket også vil øge trygheden i parken i det udsatte byområde.

På den måde understøttes værdien af Kulbaneparken også som kvarterets attraktion, fælles mødested og ramme for styrkede fællesskaber på tværs af kvarteret og generationer og som et udflugtsmål for københavnerne.

Indsnævring af Kulbanevej og nedlægning af parkeringspladser

Anlæggelsen af cykelstien vil et enkelt sted foregå langs med Kulbanevej, hvilket betyder en indsnævring af vejen. Indsnævringen vil også virke fartdæmpende.

I den vestlige ende ud for centeret, omdannes skråparkeringspladserne til parallelparkeringspladser, hvilket medfører nedlæggelse af 17 parkeringspladser.

I disse år går man væk fra skråparkeringspladser, da oversigtsforholdene når man bakker ud ofte er usikre. Parkeringsdækningen på Kulbanevej er lav, så det vurderes ikke, at pladserne vil blive savnet.

Varme anbefalinger herfra

Vi har fået fremlagt forslagt til den nye cykelsti og bedt om at komme med udtalelse – og vi anbefaler varmt, at cykelstien etableres som foreslået.

Vi finder, at cykelstien realiserer de ønskede cykelforbindelser fra Vigerslevparken ved den nye bro over Folehaven og mod Grønttorvet og Vigerslev Allé. Cykelstien føjer sig smukt og funktionelt ind i den projekterede park.

Se vores kommentarer til forslaget lige her:

Vil du følge med i Kulbanekvarterets udvikling, anbefaler vi at følge Områdefornyelsen i Kulbanekvarteret og Kulbaneparkens Venner:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *