Renoveringen af Herman Bangs Plads udskudt pga. anlægsloftet

Omdannelsen af Herman Bangs Plads til et grønt byrum med en nærgenbrugsstation kommer pga. anlægsloftet heller ikke i gang i 2019.

Læs mere

Broen og badestranden anlægges, imens Kulbaneparken lægges i skuffen

Broen over Folehaven, badestranden i Valbyparken og Områdefornyelsen i Folehavekvarteret fortsætter som planlagt, mens anlægget af Kulbaneparken, Herman Bangs Plads og cykelparkering ved Valby station bliver udskudt pga. anlægsloftet.

Læs mere

Anlægsloftet kan forsinke lokale projekter

Københavns Kommunes planer for anlæg i 2019 overstiger anlægsloftet, og Teknik- og Miljøforvaltningen skal derfor udsætte projekter for mere end en halv milliard kroner. Det kan betyde forsinkelser for en række projekter i Valby.

Læs mere

Herman Bangs Plads omlægges i 2019 – hvad betyder det for dig?

Få klar besked om, hvad omlægningen af Herman Bangs Plads vil betyde for dig som nabo, og hvilken plads du kan se frem til, når vi sammen med forvaltningen inviterer til dialogmøde om pladsens fremtid onsdag den 15. august kl. 15-19.

Læs mere

Anlæggelsen af nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads begynder til næste forår

Et nyt forslag til hvordan Herman Bangs Plads skal omdannes til grønt byrum med nærgenbrugsstation er netop blevet godkendt i Teknik- og Miljøudvalget.

Læs mere

Et skridt tættere på nærgenbrug og grønt byrum på Herman Bangs Plads

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i oktober, at gå videre med den reducerede udgave af projektet med nærgenbrugsstation og grønt byrum på Herman Bangs Plads.

Læs mere

Finansieringen til Herman Bangs Plads skal findes

Teknik- og Miljøudvalget besluttede mandag aften, at forsøge at finde den manglende finansiering til anlæggelsen af Herman Bangs Plads.

Læs mere

Herman Bangs Plads underfinansieret

På grund af fejlberegninger og udforudsete udgifter, er anlæggelsen af Herman Bangs Plads underfinansieret med estimeret 2-4 mio. kr.

Læs mere

Hvad skal der ske på Herman Bangs Plads?

Over de næste år skal Herman Bangs Plads undergå en forvandling til en helt ny slags byrum; en nærgenbrugsstation, der udover genbrugs- og byttefaciliteter også indeholder andre funktioner, der kan danne grundlag for et mangfoldigt byliv ved Langgade station.

Projektet er det første af sin art, og da der inden sommerferien var åbent hus på pladsen, kiggede vi forbi til en snak med Proces- og Udviklingschef Birgitte Nysom Sandhagen fra Bascon, der skal skabe forvandlingen.

Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads forventes færdig i slutningen af 2017.