Netværksmøde om virksomhedspraktik

Torsdag den 4. august mødes Valbys erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje – igen i Café Mæt kl. 8-9.45. Denne gang for at lære mere om virksomhedspraktik og andre støttede ansættelser.

Læs mere

Bliv skarp på online markedsføring

Til næste møde i Valbys erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje – kan du blive klogere på at markedsføre din virksomhed digitalt. Det er den 2. juni fra kl. 8-9.45 på Café Mæt i Valby Kulturhus, og alle Valbys virksomheder er velkomne.

Læs mere

Bryd igennem til lokalpressen

En gang hveranden måned er alle erhvervsdrivende i Valby inviteret til netværksmøde i erhvervsnetværket bæredygtig bundlinje. Her er der en masse ny inspiration at hente, tid til at danne nye kontakter og samarbejder, og dejlig kaffe og morgenbrød hos Café Mæt i Valby Kulturhus. Næste gang er torsdag den 7. april fra kl. 8-9.45.

 

Omkring 20 virksomheder deltager fast i netværket, og her mødes frisøren med bogholderen, trykkeren med cafeen og medicinalvirksomheden med indretningsarkitekten. Et fælles fokus er ønsket om at drive mere bæredygtig virksomhed, både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Bliv bedre til pressen

Deltagerne vælger et hovedemne for mødet fra gang til gang. Den 7. april er emnet til diskussion hvordan lokale virksomheder kan styrke kontakten og gennemslagskraften i lokalpressen. Efter et oplæg kan deltagerne diskutere og dele erfaringer om pressekontakten.

Herefter fortæller Lotte Kjærgård fra Grønne Erhverv i Købehavns Kommune om nye initiativer. Og som sædvanlig er der også god tid til diskussion og netværksdannelse.

Alle virksomheder og brancher er velkomne på mødet, og alle opfordres til at tage gæster med til møderne.

Tilmelding af hensyn til forplejning senest mandag den 4. april til Katrine Clausager Rich på cn23@okf.kk.dk. Det er gratis at deltage i netværket, som drives af Valby Miljøgruppe i Valby Lokaludvalg.

Netværksmøde: Styrk din brug af sociale medier

Næste møde i Valbys erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje – er torsdag den 4. februar kl. 8-9.45 hos Café Mæt i Valby Kulturhus. Overskriften for mødet er brug af sociale medier, og som vanligt er der morgenmad, kaffe og masser af tid til at netværke.

Sociale Medier 

Den 4. februar er emnet for mødet brug af sociale medier. Hvordan kan din virksomheds tilstedeværelse styrkes? Hvilke platforme skal du vælge? Og hvilket indhold er unikt for netop din virksomhed? Valby Lokaludvalgs kommunikationsmedarbejder Katrine Clausager Rich holder et oplæg til inspiration, og derefter kan virksomhederne dele erfaringer og inspirere hinanden.

Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv i Københavns Kommune fortæller om nye grønne initiativer og tilbud til virksomheder. Grønne Erhverv er Københavns Kommunes netværk for virksomheder, der frivilligt arbejder med klima og miljø.

Der vil også være god tid til at netværke, så kom og bliv inspireret og del dine ideer med de andre virksomheder. Husk at invitere en gæst med, for eksempel din nabo-butik eller en anden virksomhed i dit netværk.

Om netværket 

Valbys erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje – er netværket, hvor virksomheder mødes på tværs af brancher. Netværket drives af Valby Miljøgruppe i Valby Lokaludvalg, og mødes fast hveranden måned hos Café Mæt i Valby Kulturhus. Mødets emner bestemmes af de deltagende virksomheder fra gang til gang.

Virksomheder deler viden, giver gode råd videre, og nye muligheder for samarbejder åbner sig ofte. Netværket er åbent for alle virksomheder, butikker og brancher.

Tilmelding til mødet senest mandag den 1. februar til miljømedarbejder Dorte Grastrup-Hansen på zm5y@okf.kk.dk.

Netværk og bæredygtig bundlinje

Valby Lokaludvalg inviterer virksomheder og butikker i Valby til morgenmøde i Valby erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje – onsdag den 9. december  kl. 8 hos Café Mæt, Valgårdsvej 4, Valby. Hør blandt andet Human Habitats fortælle om deres pop up farm med fokus på miljø, økonomi og det sociale aspekt.

Valbys erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje – er et netværk, hvor virksomheder mødes på tværs af brancher. Netværket hed tidligere Grønt Erhverv Valby, men tog navneforandring på sidste møde. Virksomheder deler viden, giver gode råd videre, og nye muligheder for samarbejder åbner sig ofte. Netværket er åbent for alle virksomheder, butikker og brancher. Netværket mødes 3-4 gange årligt på Café Mæt i Valby Kulturhus, og tager emner op, som er relevante for det at drive virksomhed i Valby.

Det kan du høre om den 9. december:
• Human Habitats fortæller om deres pop up farm med fokus på miljø, økonomi og det sociale aspekt
• Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv i Københavns Kommune fortæller om grønne initiativer
• Vi netværker på tværs af virksomheder

Kom og bliv inspireret og del dine ideer med de andre virksomheder i netværket.

Tilmelding senest mandag den 7. december til miljømedarbejder Dorte Grastrup-Hansen, zm5y@okf.kk.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Grønt Erhverv Valby tager navneforandring

På det seneste møde i Grønt Erhverv Valby blev det besluttet, at netværket tager navneforandring for at tiltrække flere medlemmer, og at mødefrekvensen sættes op, så netværket kommer til at mødes fast hveranden måned hos Café Mæt i Valby Kulturhus. Næste møde er onsdag den 9. december fra kl. 8-9.45.

Valby erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje. 

Det grønne har ligget som en rød tråd i erhvervsnetværket fra begyndelsen, og derfor har netværket heddet Grønt Erhverv Valby. Der er dog et ønske om at gøre kredsen af deltagende virksomheder bredere, derfor ændres navnet, så det grønne ikke bliver det primære fokus. De grønne tanker vil dog stadig have sin faste plads på dagsordenen.

Det blev også besluttet at lægge møderne i netværket fast his Café Mæt i Valby Kulturhus, og at øge frekvensen til en gang hver anden måned. Næste møde blev fastlagt til den 9. december, hvor alle deltagere er forpligtet til at tage en ven med – f.eks. fra en anden virksomhed i Valby, som de samarbejder med.

Optimisme som strategi 

Erhvervscoach Richard Kokholm-Erichsen holdt et spændende oplæg om hvordan man selv kan påvirke sit generelle velvære og stressniveau ved konsekvent at vælge optimismen som strategi. Det betyder ikke, at vi alle skal være lallende optimister, der fornægter at der kan ske negative ting. Men den intelligente optimist anerkender, at negative ting sker, og vælger derefter sin reaktion. Han anerkender også, at de negative ting er midlertidige, og står udenfor hans kontrol. Man kan derfor vende sin tænkning til at se de positive ting – men det kræver øvelse og en fokuseret indsats, da der skal mindst tre gode oplevelser til for at opveje en dårlig.

Tilbud fra Grønne Erhverv

Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv i Københavns KOmmune fortalte om deres aktuelle tilbud til virksomheder.

Tilbud til købmænd/butikker – rådgivning om udskiftning af lys til LED

Din virksomhed kan få besøg af henholdsvis en lysrørs-leverandør og en spot-leverandør eller begge, hvis butikken har både rør og spot som belysning i dag. På besøget vurderes behovet for lys og efterfølgende får I tilsendt en beregning, der viser besparelsesmuligheder på el og finansieringen, hvis virksomheden ønsker at udskifte lys eller dele af belysningen. Herefter er det op til virksomheden selv at vurdere, hvorvidt de ønsker at gøre brug af tilbuddet. Rådgivningen er gratis.

Tilbud til kontorer – rådgivning om lys og ventilation

Dit kontor vil blive kontaktet af rådgivere/leverandører, som vil vurdere, om der er besparelser at hente på jeres ventilation og/eller lys. Hvis der er et potentiale, kan I få besøg af rådgiver/leverandør, som konkret vil vurdere besparelsespotentiale. Det er muligt at få konkret tilbud på udskiftning/renovering, ligesom der arbejdes på at tilbyde finansiering. Rådgivningen er gratis.

Hvis du er interesseret i at deltage i tilbudene, skal du hurtigst muligt kontakte Lotte Kjærgaard, lokjae@tmf.kk.dk, 27899660. Tilbuddene afsluttes med udgangen af 2015.

Tilbud fra Grønne Erhverv fra 2016 og 3 år frem

Virksomheder der ønsker at arbejde med grøn forretningsudvikling, ressource- og energibesparelser og/eller cirkulær økonomi kan deltage i det treårige projekt ”Bæredygtig Bundlinje” i perioden 2016-2018. Hvis du er interesseret (Ole Nielsen fra PrinfoTrekroner og Kristian Honnoré har allerede meldt sig) kan du kontakte Lotte Kjærgaard, lokjae@tmf.kk.dk, 27899660. Grønne Erhverv har pt. følgende ideer til emner: udnyttelse af organisk affald (madaffald) og energibesparelser. På mødet kom der forslag om at arbejde for at få hardware ud af affaldsstrømmen. Det videre arbejde med emner og hvilke tilbud I, som virksomheder har behov for vil blive udviklet i projektet, efter jeres input.

Projektet Bæredygtig Bundlinje drives af en partnerkreds bestående af en række kommuner og universiteter samt partnerorganisationen Gate21. I projektet skal deltage 100 virksomheder og det totale budget er på 26 mio. kr. som stammer fra henholdsvis partnerkredsen, regionalfonden og regionhovedstaden.

Næste møde 

Næste møde i netværket bliver onsdag den 9. december kl. 8-9.45, hos Café Mæt i Valby Kulturhus. Der vil igen være et relevant oplæg, et grønt indslag, og masser af tid til at netværke.

Meld dig til hos Dorte Grastrup-Hansen på zm5y@okf.kk.dk inden fredag den 4. december.

Morgenmøde om optimisme som strategi

Valby Lokaludvalg inviterer virksomheder og butikker i Valby til morgenmøde i netværket Grønt Erhverv Valby  onsdag den 7. oktober kl. 8 hos Café Mæt, Valgårdsvej 4, Valby. Hør blandt andet coach Richard Kokholm-Erichsen fortælle om optimisme som strategi.

Grønt Erhverv Valby er et erhvervsnetværk, hvor virksomheder mødes på tværs af brancher. De deler viden, giver gode råd videre, og nye muligheder for samarbejder åbner sig ofte. Netværket er åbent for alle virksomheder, butikker og brancher. Netværket mødes 3-4 gange årligt på skift hos hinanden, og tager emner op, som er relevante for det at drive virksomhed i Valby.

Det kan du høre om den 7. oktober:
• Coach Richard Kokholm-Erichsen fra KE-Soulspark fortæller om optimisme som strategi
• Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv i Københavns Kommune fortæller om grønne initiativer
• Vi diskuterer udvikling af netværket
• Ønsker for 2016

Der vil også være god tid til at netværke. Så kom og bliv inspireret og del dine ideer med de andre butikker i netværket.

Tilmelding senest mandag den 5. oktober til miljømedarbejder Dorte Grastrup-Hansen, zm5y@okf.kk.dk.

Vi glæder os til at se dig!

Se invitation 

Valbys erhvervsnetværk mødes torsdag den 30. april

Erhvervsnetværket Grønt Erhverv Valby mødes næste gang torsdag den 30. april kl. 8-9.45 hos Incita, Værkstedvej 5, Valby. Mødet gæstes denne gang af vækstkonsulent Peter Bausager fra Væksthus Hovedstadsregionen, som har speciale i hvordan virksomheder optimerer deres indtjening.

Netværket mødes omkring fire gange årligt, og på hvert møde deltager en oplægsholder, som har en relevant vinkel på at drive erhverv i Valby.

Denne gang har netværket indbudt Peter Bausager fra Væksthus Hovedstadsregionen. Peter er vækstkonsulent med speciale i hvordan virksomheder optimerer deres indtjening, og han har på egen krop været i berøring med alle aspekter af at drive en stor virksomhed igennem både op – og nedgang. Han vil også fortælle om, hvordan virksomheder kan gøre brug af Væksthusets tilbud.

Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv i København fortæller om grønne initiativer fra kommunens side, og efterfølgende er der god tid til at snakke om ideer til resten af årets møder og netværke med de andre deltagere.

Valby Lokaludvalg byder endnu engang på morgenmad, så vel mødt til en inspirerende og netværksskabende morgen i godt selskab.

Der er frist for tilmelding til mødet mandag den 27. april til Dorte Grastrup-Hansen på zm5y@okf.kk.dk.

 

 

Mød Københavns erhvervschef til netværksmøde i Grønt Erhverv Valby

Valby Lokaludvalg inviterer virksomheder og butikker i Valby til morgenmøde i netværket Grønt Erhverv Valby torsdag den 29. januar kl. 8-9.45 hos Prinfo Trekroner på Trekronergade 100. Mødet gæstes denne gang af chefen for det nye erhvervshus i Københavns Kommune Janus Krarup. Hør om erhvervshusets formål og opgave, og bliv klogere på hvordan du som virksomhed kan søge hjælp og vejledning.

Erhvervshusets opgave er at gøre det nemt at starte og drive virksomhed i København samt hjælpe med rekruttering af medarbejdere. Københavns Erhvervshus hjælper og guider virksomhederne til at få de nødvendige tilladelser, ansøgningsskemaer og bevillinger hos kommunen og øvrige myndigheder. Desuden understøtter og rådgiver de virksomheder i forhold til rekruttering, udvikling og drift, for at understøtte virksomhedens fremtidige vækst og udvikling.

Netværksmødet den 29. januar er en helt unik mulighed for lokale virksomheder og små erhvervsdrivende til at få afklaret, hvordan det nye erhvervshus kan hjælpe med deres udfordringer i dagligdagen.

På dagsordenen er også en diskussion om, hvordan Grønt Erhverv Valby kan udvikle sig til at favne flere af Valbys butikker og virksomheder. Ole Nielsen, direktør fra Prinfo Trekroner, vil fortælle om deres nye tiltag, og Lotte Kjærgaard fra Grønne Erhverv fortæller om nye grønne initiativer i Københavns Kommune .

Tilmeldinger til mødet modtages af Dorte Grastrup-Hansen på zm5y@okf.kk.dk senest torsdag den 22. januar. Deltagelse er gratis, og Valby Lokaludvalg byder på morgenmad.

Om netværket

Grønt Erhverv Valby er et erhvervsnetværk, hvor virksomheder mødes på tværs af brancher. De deler viden, giver gode råd videre, og nye muligheder for samarbejder åbner sig ofte. Netværket er åbent for alle virksomheder, butikker og brancher. Netværket mødes 3-4 gange årligt på skift hos hinanden, og tager emner op, som er relevante for det at drive virksomhed i Valby.