Valbys visioner og ønsker er afleveret til rådhuset – nu begynder arbejdet

I oktober blev bydelsplanerne fra Københavns 12 lokaludvalg godkendt i Borgerrepræsentationen. For lokaludvalget er vedtagelsen startskuddet til arbejdet med at realisere den ambitiøse plan.

Læs mere

Helhedsplan og nyt bibliotek på vej til Toftegårds Plads

Valby blev bestemt ikke glemt i årets budgetforhandlinger. Hele tre af lokaludvalgets fire højest prioriterede ønsker kom med i det endelige Budget ’18 – herunder penge til planlægning af nyt bibliotek og en helhedsplan for Toftegårds Plads!

Læs mere

Biblioteket på Toftegårds Plads er videre til budgetforhandlingerne

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede tirsdag den 21. juni at gå videre med forslaget om at placere et nyt Valby Bibliotek som randbebyggelse på Toftegårds plads. Projektet skal indgå i forhandlingerne om Budget ’18 til efteråret.

Læs mere

Vi ønsker os et bibliotek på Toftegårds Plads

Vi har indsendt vores svar på høringen om udviklingen af Valby Bibliotek. Vi anbefaler klart, at Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med at bygge et nyt bibliotek som randbebyggelse på den sydlige del af Toftegårds Plads, som beskrevet i scenarie 1C.

Læs mere

Kom til folkefest på kulturens plads i Valby

Kom med til en sjov og hyggelig eftermiddag på Toftegårds Plads mandag den 29. maj fra kl. 15.30-19 – og fortæl os hvilken udvikling du ønsker for pladsen.

Læs mere

Kampen for Valbys grønne villaområder fortsætter på rådhuset

Onsdag den 3. maj afholdt vi dialogmøde for byens grundejere. Og de leverede tunge skyts til Teknik- og Miljøudvalgets diskussion af sagen om fortætning af Københavns villaområder.

Læs mere

Udviklingen af Valby Bibliotek i høring

Siden byggeriet af et nyt bibliotek på Smedestræde faldt igennem, har Kultur- og Fritidsudvalget arbejdet på andre muligheder for en ny placering af Valby Bibliotek. Udvalget har nu sendt seks scenarier for udvikling af Valby Bibliotek til høring i lokaludvalget.

Læs mere

Valbys visioner er afleveret til rådhuset

Omtrent et års planlægning, borgerinddragelse og skriveproces er ovre. Nu er vores udkast til Bydelsplan 2017 sendt ind til rådhuset.

Læs mere

Hjælp os i kampen mod fortætning af Københavns villaområder

Vi er gået målrettet ind i kampen for at bevare byens villaområder grønne og åbne. Derfor inviterer vi, sammen med andre lokaludvalg og grundejeren.dk, alle Københavns grundejerforeninger til dialogmøde onsdag den 3. maj.

Læs mere

Godt nyt til Valbys villakvarterer: Dispensationer kigges efter i sømmene

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres seneste møde at afvise byggeriet af et dobbelthus på Knuthenborgvej 11 i Valby.

Læs mere