Gør København mere unge-venligt: Stil op til ungerådet

Du er mellem 12 og 20 år, bor i København, og har meninger om, hvordan byen kan blive bedre for unge mennesker. Du skal stille op til Københavns ungeråd senest den 10. oktober!

Læs mere

Hjælp os med at få Valbys gadehaver på Københavnerkortet

Københavns Kommune har bedt om hjælp til en kortlægning af alle byens gadehaver – altså de gadebed/arealer under gadetræer, som plantes og passes af frivillige borgere.

Læs mere

Bøn til rådhuset: Genovervej den nye institution på Saxtorphsvej

Selv om det ser ud til, at beslutningen allerede er truffet, opfordrer vi i vores høringssvar og i et åbent brev politikerne til at genoverveje den nye institution på Saxtorphsvej. Det er der tre grunde til:

Læs mere

Hvor står der et træ, der kunne bruge lidt blomster?

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt os om hjælp til hvor i Valby der findes ‘kummer’ – kommunale bede med træer – hvor lidt stauder og løg kunne pynte. Send os dine forslag, så sender vi dem videre.

Læs mere

Vær med til at navngive Valbys nye skole

Navnet er det store ubesvarede spørgsmål, når Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole fra 2022 bliver én fælles skole, med udskoling ved Torveporten fra 2027. Og lige nu kan du give dit bud på, hvad den nye skole skal hedde.

Læs mere

Spørgsmål og svar fra nabomøde om Solterrasserne

Se svarene på de spørgsmål naboerne til Solterrassen stillede, da de mødtes med os, forvaltningen og Mændenes Hjem om de mange nye planer for det tidligere plejehjem på Johan Krohns Vej.

Læs mere

Trafiksikkerhed, parkering, grønne områder og afstand til skel fyldte på borgermøde

Tirsdag aften holdt vi corona-sikkert digitalt borgermøde om den nye lokalplan for Kulbanevej Øst, hvor emner som tung trafik, parkering, højden på det nye boligområde og afstanden til skellet til Kongshaven fyldte meget.

Læs mere

Bevar smejden og sænk højden på byggeriet i gården på Mølle Allé

Mandag den 19. oktober holdt vi borgermøde om den nye lokalplan for Mølle Allé, og buskabet fra Valbys borgere var klart: Bevar Valbys gamle smedje, og sænk højden på byggeriet i gården.

Læs mere

Nabomøde om Solterrasserne

Det nedlagte plejehjem Solterrasserne på Johan Krohns Vej skal fra starten af 2021 huse herbergsdelen af Mændenes Hjem – og der er også planer om midlertidige flygtningeboliger og botilbud for socialpsykiatrien på adressen.

Derfor holder vi sammen med forvaltningerne og Mændenes Hjem nabomøde om planerne:

Torsdag den 5. november kl. 17 

Solterrasserne

Johan Krohns Vej 8

Naboer til Solterrasserne og andre særligt interesserede er inviteret til at høre om de planer, der er nu og i fremtiden.

På mødet deltager repræsentanter fra Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og fra Mændenes Hjem.

Hvis du ønsker at deltage skal du tilmelde dig senest den 1. november til valbylokaludvalg@okf.kk.dk. Skriv gerne i tilmeldingen hvorfor du ønsker at deltage:

45 beboere fra Mændenes Hjem genhuses i Valby

I starten af 2021 flytter 45 udsatte borgere ind på Solterrasserne i Valby, som omdannes til midlertidigt herberg. Her skal de bo, imens Mændenes Hjem på Vesterbro bliver renoveret.

Det er kun herbergspladser, der flytter til Valby. De øvrige tilbud Mændenes Hjem har, som stofindtagelsesrum, Cafe Dugnad, sundhedsrum, tøjudlevering, genbrugsbutik, fodterapeut-tilbud samt natcafeen for kvinder, bliver liggende på Vesterbro.

Læs mere om det midlertidige herberg her:

Flygtningeboliger på Solterrasserne

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har planer om at indrette en opgang i Solterrasserne til midlertidige boliger til nogle af Københavns flygtninge.

Det nuværende modtagecenter på Ottiliavej skal flytte til Bispebjerg i 2021, men da der er lidt mindre plads i de nye lokaler, kan der i perioder være brug for de ekstra boliger.

Botilbud på Solterrasserne

Socialforvaltningen fik på Budget ’20 penge til at undersøge, om Solterrasserne i fremtiden kan bruges som botilbud for beboere med en psykisk lidelse.

Efter undersøgelsen skal der udarbejdes et projekt, og sættes budgetmidler af til anlæg.

Botilbuddet vil først blive aktuelt efter herbergsdelen af Mændenes Hjem er flyttet tilbage til Vesterbro.

Tilmeld dig nabomødet senest 1. november

Ønsker du at deltage i nabomødet den 5. november kl. 17 skal du tilmelde dig senest 1. november til valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Skriv gerne et par ord i tilmeldingen om hvor du bor, eller din baggrund for at deltage i mødet.

47.500 m2 nye boliger og en tryggere Kulbanevej på vej i Kulbanekvarteret

En ny lokalplan for området ved Kulbanevej/Retortvej vil gøre det muligt at udbygge området med 47.500 m2. boliger, en daginstitution, og omlægge Kulbanevej så den forbindes med Grønttorvet.

Læs mere