Bibliotek Toftegårds Plads Valby nyhed

Budgetforhandlingerne er i gang – her er vores ønsker

Det kommer nok ikke bag på nogen, at vores største ønske til de kommende budgetforhandlinger er en ekstrabevilling til byggeriet af det nye Valby Bibliotek på Toftegårds Plads.

Penge til det bibliotek, politikerne tror de har sagt ja til

Kort og godt mangler der penge til at bygge det bibliotek, politikerne tror de har sagt ja til. På visionstegningerne af biblioteket integreres bygningen smukt med pladsen med en glidende overgang, og biblioteksrummet er højt og lyst.

Ingen af delene er der råd til, hvis der ikke bevilges ca. 26 mio. kr. yderligere til biblioteket.

Fra efteråret skal biblioteksbyggeriet projekteres, og der bliver lavet detaljerede tegninger. Så de er sidste chance for at få de sidste midler, der skal sikre:

  • Lofthøjden øges med 1,5 meter, hvilket skaber et større biblioteksrum og mere lys og tydeligt liv i bygningen  
  • At bygningen integreres i pladsen og muliggør den videre udvikling af pladsen i tråd med visionen 
  • At der bliver en funktionel kælder, der frigiver plads til aktiviteter i biblioteksrummet 
Tværsnit variant B Valby Bibliotek Toftegårds Plads

Det er denne version af Valby Bibliotek, vi kæmper for

Vi synes ikke, at yderligere 26 mio. kr. er meget for at Valby kan få et bibliotek, der løser opgaven med at få Toftegårds Plads løftet, efter den har ligget hen som en asfaltørken i så mange år.

Der er politisk enighed om, at midler til biblioteker skal med i forhandlingerne – men der skal nok lægges pres på, hvis det skal lykkes.

Læs meget mere om hvorfor vi kæmper for ekstra midler til biblioteket lige her:

Træer i Kulbaneparken

Kulbaneparken er kommet langt, og der er både bevilget penge til bemandet aktivitetsområde, kunstgræsbane, bænke, toiletter og cykelsti.

Der mangler dog noget meget essentielt: Midler til den grundlæggende park. Hvis der ikke bevilges flere midler, vil parken åbne uden et eneste træ, og med en tilfældig beplantning af selvsåede græsser og ukrudt.

Kulbaneparken Valby

Vi ønsker, at politikerne på rådhuset finder 15 mio. kr. til, at Kulbaneparken kan åbne som en rigtig park med træer og græs.

Sikker gang- og cykelforbindelse mellem Ramsingsvej og Grønttorvet

Der bliver bygget 4500 nye boliger i Valby Syd, og det er afgørende for sammenhængen i Valby, at området ikke ender afskåret fra resten af bydelen.

Derfor ønsker vi os stadig en planlægningsbevilling til den cykel- og gangforbindelse på tværs af jernbanen mellem Grønttorvet og Ramsingsvej, som vi har arbejdet for i mange år.

Sidste år fik vi lavet lavet en visualisering af forbindelsen for at vide, hvordan den kunne se ud, og at den kan realiseres:

Bro Grønttorvet FLSmidth Visualisering_Schulze+Grassov

Visualisering Cykel- og gangbro. Illustration: Schulze+Grassov

På sidste års budget blev der vedtaget et hensigtserklæring om, at politikerne ønsker forbindelsen, og arbejder videre for at finde pengene.

Læs mere om forbindelsen her:

Sikre skoleveje til Ålholm Skole

På sidste års budget blev der bevilget penge til en forundersøgelse af, hvordan adgangsvejene til Ålholm Skole og daginstitutionerne omkring kan gøres mere sikre.

Vi ønsker os, at der bliver afsat penge til de initiativer, forundersøgelsen anbefaler.

Støt op om vores budgetønsker

Hvis du vil hjælpe os med at overtale politikerne på rådhuset til at prioritere vores ønskede projekter, kan du:

  • Skrive et læserbrev, f.eks. til Valbybladet
  • Skrive direkte til politikerne på rådhuset

Du finder kontaktinfo på dine politikere lige her på Københavns Kommunes hjemmeside:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *