Kommuneplan 2019 høringssvar nyheds

Brug to minutter på at få et hurtigt overblik over vores ønsker for Københavns og Valbys udvikling

Høringen om den nye plan for Københavns udvikling, Kommuneplan 2019, er netop afsluttet. Se her hvad vi mener er vigtigt når Københavns udvikling planlægges.

Kommuneplanen sætter retningen for København

Københavns Kommune skriver hvert fjerde år en kommuneplan, der bestemmer rammerne for Københavns udvikling.

I kommuneplanen står de overordnede regler for hvor, hvordan og hvor meget man må bygge i København, og alle andre kommunale planer og politikker skal følge denne overordnede plan.

Vi har netop sendt vores høringssvar til udkastet til Kommuneplan 2019, der skal vedtages i Borgerrepræsentationen inden årets udgang.

Se hovedpointerne fra høringssvaret her:

Nej til blind vækst

Vi ønsker, at der indarbejdes redskaber i kommuneplanen, der kan styre udviklingen og sikre, at grønne åndehuller og faciliteter til børn, idræt og kultur bevares i den eksisterende by og indarbejdes i fremtidig byplanlægning.

Vi ønsker ikke blind vækst i København.

Valby er en af de bydele, hvor København vokser mest. I Valby Syd blev der oprindeligt udlagt kommuneplanrammer til 2.300 nye boliger, men da vi nåede 2018 var tallet steget til 4.500.

Det er sket, fordi Københavns Kommune konsekvent har givet bygherrerne lov til at konvertere erhvervskvadratmeter til boliger. Boligandelen er dermed steget fra omkring 50% til omkring 90%. I den nye kommuneplan foreslås det at sætte andelen af boliger helt op til 95%.

Det betyder, at der ikke er afsat eller indtænkt offentlige funktioner i den størrelsesorden, som det kommende beboerantal har brug for.

Den udvikling vi vi gerne have stoppet.

Bevar de grønne områder – også på Saxtorpvej

Vi ønsker, at København skal være en grøn og bæredygtig by. Kommuneplanen foreslår desværre ændringer, som går i den modsatte retning.

Vi har længe set en tendens til fortætning i villaområderne, i den eksisterende blandede by og i ønsket om meget høje bebyggelsesprocenter i nye byudviklingsområder.

Tendensen fortsætter desværre i den nye Kommuneplan, med forslag om at ændre i kommuneplanrammerne, så flere villagrunde kan bebygges mere og tættere. De ændringer opfordrer vi til at man ikke gennemfører.

Vi ønsker desuden, at den foreslåede rammeændring for området ved Saxtorphsvej 11 ikke gennemføres, så det grønne område mellem de nuværende to institutioner bevares til glæde for beboere og institutioner i området.

Læs mere om Saxtorpvej lige her:

Husk plads til kultur og idræt når vi bliver flere københavnere

København har et stort efterslæb på faciliteter til kultur og idræt. Vi ønsker, at kommuneplanen i højere grad kan udlægge arealer til kulturformål, i det både kultur og idræt kræver plads.

Konkret ønsker vi:

 • En kommuneplanramme, der fastlægger Toftegårds Plads til kulturelle formål, så pladsen kan blive kulturens plads i Valby 
 • At det indtænkes idrætsfaciliteter og mulighed for kulturelle aktiviteter i den nye skole ved Grønttorvet 
 • At udviklingen af Valby Idrætspark sikres i overensstemmelse med den fornyede vision, vi lavede efter opdrag fra Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2018 

Fysisk sammenhæng i Valby

Valby er opdelt af mange store veje og jernbaner. Det gælder særligt, at de nye byudviklingsområder skal bindes sammen med den eksisterende by, så de ikke ender som isolerede øer.

Vi ønsker derfor:

 • At stiforbindelsen mellem Grønttorvet og Ramsingsvej realiseres
 • At der skabes en stiforbindelse fra Folehaveområdet under jernbanen til Valby Idrætspark, som fuldfører den samme overordnede stiforbindelse
 • At der skabes en direkte stiforbindelse fra Ny Ellebjerg Station til Valby Idrætspark ved Pilestykket

Læs hele vores høringssvar til Kommuneplan 2019 lige her:

Er du enig i vores forslag til ændringer i Kommuneplan 2019?

3 replies
 1. Susanne Sara Nyegaard
  Susanne Sara Nyegaard says:

  I Valby bor vi allerede nu omkring 50.000 indbyggere – svarende til en pænt stor provinsby. Imidlertid er vi en del af København og må desværre konstatere, at der “voldbygges” med voldsomme bebyggelsesprocenter overalt på enhver ledig grund i bydelen. Byggerierne er massive og ofte alt for tæt beliggende, så der ikke er plads til den mindste smule friareal eller grønt imellem de nye boligblokke – til skade for såvel beboerne som det samlede indtryk af bydelen som værende unødigt tungt og kompakt. Deprimerende faktisk!!! Ingen grønne åndehuller i nærområdet af Valby bymidte, derimod kvaælende store byggerier langs Gl. Køge Landevej, Carl Jacobsensvej, Vigerslev Allé, på det gamle Grønttorv – og mere på vej! Naturligvis skal der være plads til nye københavnere og valbyere; men det hidtidige bebyggelsesniveau er ganske enkelt gået amok. Hvor er vores smukke bydel blevet af i dette boligblok-helvede? Vi mangler i den grad respekt for bydelens gamle stemning og ånd i byplanlægningen og de mange tilladelser til mega-byggerier. Selvfølgelig er Valby ikke længere en landsby; men byplanlæggerne og politikerne på Rådhuset må holde tøjlerne i den udvikling, de allerede nu er gået for vidt. Vi ønske flere små og større grønne samlingssteder og åndehuller i bydelen, som har “æren” af at have en af Københavns grimmeste og mest trøstesløse pladser – Toftegårds Plads. Den ene del er allerede under planmæssig forvandling med nyt bibliotek (endelig, hurra!), mens den anden stadig ligger øde hen som en uinspirerende stenørken med grimme, uinteressante & bedagede skulpturer og ellers blot de unaturligt trimmede træer som eneste trøst for forbipasserende og gutterne med deres øller på bænkene. Fantasiforladt når man tager i betragtning, at den del er den eneste egentlige mulighed for lidt grønt og park-agtigt rimelig tæt på Valby bymidte, nu hvor Tingstedet også er blevet et stort flise-helvede uden mange formildende omstændigheder. Lad os slippe for mere af det samme, sådan som vi ulykkeligvis også ser i bl.a. hele havneområdet!

  Svar
  • Tom M Schmidt
   Tom M Schmidt says:

   Meget enig. Store dele af byudviklingen er meget idéforladt og de trafikale løsninger utrolig ucharmerende.

   Svar
 2. Peter Munk
  Peter Munk says:

  Gode forslag fra lokaludvalget. Jeg kunne tænke mig at tilføje 2 ting.
  1) Behov for frirum og udendørs plads til de store børn og teenagere. I Valby syd mangler altivitetsrum tll de større børn. Skater ramper udfordrende klatre områder eller dyr eller byggelegepladser og lign. Samt hænge ud områder til de større børn.
  2) gøre adgangen til Valbyparken lettere. Denne fantastiske park det nærmest er en hemmelighed kunne evt gøres mere tilgængelig ved anlæggelse af to ekstra cykel og gå stier gennem Valby Idrætspark. Desuden kunne den lukkede tunnel ved gamle Ellebjerg station åbnes og gøre adgangen fra Valby syd mere indbydende.

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *