Borgermøde Saxtorphsvej reportage nyhed

Borgermøde fik politikere til at love at tænke sig om en ekstra gang

Efter et velbesøgt borgermøde tirsdag aften om en daginstitution på Saxtorphsvej lovede de to fremmødte borgmestre Jesper Christensen og Klaus Mygind at gå hjem og se på beslutningen endnu en gang.

Der var en større folkevandring over Toftegårds Plads før godt 100 borgere tog plads i Teatersalen. Vi havde inviteret beboere, politikere og direktører fra forvaltningen til at mødes og diskutere den planlagte placering af en ny daginstitution på Saxtorphsvej.

Beslutningen er taget i forbindelse med Budget ’20, og har vakt stor lokal undring og bekymring. Læs mere om sagen her:

Borgmestre og direktører mødte borgerne

Fra Borgerrepræsentationen deltog b.la. Børne & Ungdomsborgmester Jesper Christensen og stedfortrædende Sundheds & Omsorgsborgmester Klaus Mygind. Begge har siddet med ved forhandlingsbordet om Budget ’20, hvor beslutningen blev truffet.

Derudover deltog to direktører fra forvaltningen: Nicolai Kragh Petersen, direktør Børne- og Ungdomsforvaltningen og Søren Tegen Pedersen, direktør i Økonomiforvaltningen.

Jesper Christensen og direktører fra forvaltningen startede med at redegøre for baggrunden for beslutningen om at afsætte penge til en ny, stor daginstitution på Saxtorphsvej.

valby borgermøde saxtorphsvej 3

Københavns Kommune vokser, og der skal findes kapacitet til rigtig mange børn. Når man kigger på prognoserne bliver der et samlet behov for 46 nye børnegrupper i Valby over de næste 10 år.

Kommunen råder ikke selv over mange grunde, og Børne- og Ungdomsforvaltningen slet ingen. Forvaltningen arbejder med følgende opdeling af Valby i nord og syd:

Valby Nord og Syd

Den største vækst forventes i Valby Nord, og derfor har forvaltningen foreslået at bygge institutionen på Saxtorphsvej.

Flyt institutionen til Valby Syd og få en institution tæt på grønne områder

Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg, fremlagde lokaludvalgets forslag til alternative placeringer.

Lokaludvalget har foreslået at flytte institutionen netop over skellet mellem Valby Nord og Valby Syd, og placere den på en af de kommunale grunde, der støder op til Kulbaneparken.

Den nye institution vil derved få direkte adgang til de grønne områder i parken, og for forældrene vil den lidt længere tur over Vigerslev Allé ikke gøre den store forskel.

valby borgermøde saxtorphsvej

Bevar vores grønne plet på Saxtorphsvej

Til sidst kom beboerne til orde.

Tina Fredsted tog ordet som repræsentant for de omkring 400 husstande i området omkring Saxtorphsvej. Hun forklarede, at beboerne godt forstår behovet for flere daginstitutioner i Valby – de kan bare ikke forstår hvorfor deres kvarter endnu en gang skal holde for.

Beboerne vil helst ikke miste deres grønne plet, som både beboere og institutioner benytter flittigt. Og de er bekymrede for farlige trafiksituationer i området, som allerede er et problem i dag.

Hun lagde vægt på, at det ikke er endnu en legeplads kvarteret har brug for, men netop at bevare et åbent, grønt, rekreativt område hvor man kan gå ned og sparke til en bold.

Beboerne håber ikke, at en administrativ grænse mellem Valby Nord og Valby Syd bliver en hindring for at lave en bedre løsning.

Bevar Valbys grønne åndehuller

Da vi har foreslået to placeringer på kommunale grunde ved den kommende Kulbanepark havde vi inviteret beboere fra Kulbanekvarteret til at få ordet. Karen Marie, der er aktiv i Områdefornyelsen i kvarteret, fik ordet til en bemærkning.

Hun lagde vægt på, at hun kun repræsenterede sig selv denne aften, men advarede kommunen om, at hvis man ikke bevarer de grønne små åndehuller i Valby, så mister bydelen de kvaliteter, som gør den til sådan et attraktivt sted at bo.

Hun opfordrede til, at kommunen kigger alvorligt på de foreslåede grunde, som kan komme i spil, og formanede om, at den nemme og hurtige løsning ikke altid er den rigtige.

Supertankeren er sat i bevægelse – men vi håber den kan drejes

Efter en god debat, hvor mange borgere kom til orde og fik svar, blandt andet på spørgsmålet om kommunen overhovedet har omløb i hovedet, afkrævede Michael Fjeldsøe politikerne svar på to centrale spørgsmål:

  • Er der en vilje blandt politikerne til at kigge seriøst på de alternative løsninger med de øvrige budgetpartier?
  • Trafikken er allerede nu et problem i området – må lokaludvalget organisere en ny dialog mellem beboere og Teknik- og Miljøforvaltningen?

Jesper Christensen og Klaus Mygind høstede store klapsalver, da de lovede hinanden at mødes tilbage på rådhuset og kigge beslutningen efter i sømmene endnu en gang med de øvrige budgetpartier.

Angående trafikproblemet blev der allerede på mødet startet en liste med beboere, der gerne vil indgå i arbejdet med at løse kvarterets trafikale problemer.

Vi takker for den store imødekommenhed, både fra politikere, forvaltning og beboere, og ser frem til at fortsætte dialogen.

Vil du have direkte besked om udviklingen i sagen om Saxtorphsvej kan du skrive til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk for at komme på en særlig mail-liste:

Følg med i alle nyheder fra vores bord ved at skrive dig op til vores nyhedsbrev:

Foto: Benedicte Lorentzen, Valbybladet 

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *