Trærække gamle carlsberg vej

Bevaringsværdig trærække på Gamle Carlsberg Vej fældes og erstattes

Vi bakker i et høringssvar op om Carlsbergbyens ønske om at fælde og erstatte en række bevaringsværdige træer på Gamle Carlsberg Vej.

Seks træer ud af 18 i rimelig stand

Ud af oprindeligt 18 hestekastanjetræer i trærækken langs østsiden af Gamle Carlsberg Vej er der nu kun 11 træer tilbage. Af de resterende 11 træer fremstår kun seks i en rimelig stand.

Grundejeren, Udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S, ønsker derfor at fælde de 11 hestekastanjetræer og plante en ny trærække med 18 træer, når byggeaktiviteterne langs vejen er færdige i 2021.

De nye træer skal plantes i nye store bede, som sikrer gode vækstbetingelser.

Teknik- og Miljøforvaltningen bakker op om fældning

Teknik- og Miljøforvaltningen skriver i det høringsbrev, vi har modtaget, at de går ind for at fælde og erstatte trærækken.

De har konstateret, at hovedparten af træerne er i ringe tilstand. Dette skyldes bl.a. tørre somre og udgravninger i området samt skadedyrsangreb.

Selv om enkelte træer vil kunne leve længere, vurderer forvaltningen, at en samlet udskiftning af trærækken er at foretrække.

Efter lokalplanens § 8, stk. 6, pkt. f må de bevaringsværdige træer og trærækker kun fældes med Teknik- og Miljøudvalgets særlige tilladelse. Derfor fik vi i starten af november ønsket i naboorientering.

Læs hele høringsbrevet her:

Vi bakker i vores høringssvar op om Carlsbergbyens ønske, da det virker som en god idé at erstatte træerne med en ny, ensartet trærække.

Læs vores høringssvar her:

Når høringsfristen er udløbet forelægger forvaltningen sagen for Teknik- og Miljøudvalget, der træffer den endelige afgørelse i sagen.

Det er betingelse for tilladelsen, at den nye trærække plantes inden udgangen af 2021.

4 svar
 1. Marianne Estrup Jensen
  Marianne Estrup Jensen siger:

  Forstår slet ikke tankegangen. Træerne dør jo af at blive “udskiftet”. De er levende og fortjener i stedet for at få bedre betingelser. Hvad med at droppe de forurenende biler – de er jo af metal, og kan ikke dø, da de aldrig har været levende Men det ville jo kræve noget af os mennesker udover fine ord om bæredygtighed og kommer jo derfor helt sikkert aldrig på tale – ligesom min kommentar ikke vil blive taget alvorligt ….

  Svar
 2. Stine
  Stine siger:

  Vi står midt i en klimakrise! Krisen er forårsaget af menneskelig grådighed, der hellere vil producere og tjene penge til de få og som konsekvens ødelægger naturen for os ALLE. Valby Lokaludvalg – har I ikke forstået alvoren? Har I ikke forstået, at det er NU, at man sætter foden ned?!! De træer er BEVARINGSVÆRDIGE – dvs. så skal I bevare dem!! Vi behøver træer NU, så fælder man dem ikke! Hvis Carlsberg ikke fatter det – så skal de ikke fortsætte deres byggeri. Længere er den ikke og det er simpelt.

  Svar
 3. Benjamin Balder
  Benjamin Balder siger:

  Det virker ærligt talt manipulerende at lægge et vinter-billede op af træerne. Hvis træer er bevaringsværdige, skal man da bevare dem med en aktiv bevaringsindsats og ikke fjerne dem ved først-kommende påskud.

  Svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *