Kommentar Dragen, Sneglen og Mosaikbænken nyhed

Bevar dele af Folehavekvarterets kunstværker

I en kommentar til sagen om Dragen, Sneglen og Mosaikbænken opfordrer vi til, at dele af kunstværkerne bevares og indarbejdes i den fremtidige pladsdannelse, så fortællingen om området bevares.

Ved et ekstraordinært styregruppemøde den 19. juni skal styregruppen for Områdefornyelsen i Folehavekvarteret beslutte, om Dragen, Sneglen og Mosaikbænken skal bevares i Folehavekvarterets nye centrale byrum foran Vigerslev Bibliotek.

Områdefornyelsens visioner for pladsen er et grønt, åbent byrum og mødested for mange slags aktiviteter for beboere på tværs af boligkvarteret og for de institutioner, som ligger omkring.

Skitseprojekt for det centrale byrum i Folehavekvarteret_HAVEN_aktivitetspladsen

I den forbindelse ønsker de at fjerne de barrierer, der i dag afskærmer byrummet og gør det mere lukket, hvilket inkluderer Dragen, der i dag udgør en mur imod Vigerslev Bibliotek.

Derudover er de tre værker i dårlig stand, da de ikke har været tilstrækkeligt vedligeholdt siden de blev opført i 2006.

Vi blev bedt om at sende vores anbefalinger til beslutningen, og det har vi nu gjort med denne kommentar vedtaget på lokaludvalgets ordinære møde den 10. august:

Det væsentlige er værkets sociale værdi

Det er vores udgangspunkt i denne type sager, at det er væsentligt at bevare sporene af områdets historie og identitet. Kunstværket og dets tilblivelse udgør et vigtigt element af historien om området og bidrager til områdets identitet.

Det væsentlige i den forbindelse er ikke værkets kunstneriske værdi, men den sociale værdi.

Vi vil derfor opfordre til, at dele af kunstværket bevares og indarbejdes i den fremtidige pladsdannelse. På den måde kan området lukkes op samtidig med at fortællingen om området kan bevares.

Læs mere om baggrunden for sagen her:

Læs mere om planerne for et nyt, centralt byrum i Folehavekvarteret:

0 svar

Skriv en kommentar

Vil du deltage i diskussionen?
Du er velkommen til at deltage her!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.