Badestrand i Valbyparken borgermøde nyhed hjemmeside

Badestranden anlægges fra slutningen af maj

Arbejdet med at anlægge en 120 meter lang badestrand ved Kalvebodløbet i Valbyparken fortsætter planmæssigt. Entreprenøren starter i denne uge på det forberedende arbejde, og i slutningen af maj forventes selve anlægget af stranden at starte.

Anlæg af badestranden tager tre år

Kalveboderne er et Natura2000-område, som er et netværk af naturbeskyttede områder i EU. Det betyder, at der kun må arbejdes i perioden 1. maj –31. august for at beskytte det sårbare fugleliv, der forekommer i Kalveboderne.

Anlægsarbejdet strækker sig derfor over tre år.

I 2019 fokuserer arbejdet på:

  • Oprensning af den forurenede jord
  • Opfyldning af sand og delvis ændring af kystlinje

Der er ikke byggeplads i området i perioden mellem anlægsfaserne. Selvom projektets anlægsarbejde ikke færdiggøres i 2019, vil du alligevel fra efteråret 2019 kunne besøge Valbyparkens nye strand.

Hop ikke i bølgerne endnu

På trods af at sandstranden bliver anlagt i 2019, vil det ikke være en god idé at tage turen i bølgerne. Det skyldes, at vandkvaliteten i Kalveboderne endnu ikke god er nok til at bade i.

Stranden forventes tidligst at åbne som badezone, når anlægsarbejdet er færdigt i august 2021.

Gammel losseplads

Valbyparken er en park anlagt på en tidligere industrilosseplads. Det gør det svært at forudsige, præcis hvor forurenet jorden er, og hvor meget det vil koste at rense det op.

Projektet er derfor et projektforslag med mulighed for tilvalg af inventar og faciliteter, såkaldte optioner. Det betyder, at anlægsmidlerne i første omgang bruges på at oprense den forurenede jord og fylde op med sand.

Badestrand i Valbyparken projektforslag 2019

I de efterfølgende anlægsfaser i 2020 og 2021 anlægges eventuelle optioner, såfremt der er økonomiske midler til det. Det kan fx være en toiletbygning, øget begrønning, cykelparkering og opgradering af eksisterende træningsredskaber.

Optionerne udvælges i samarbejde med arbejdsgruppen, der består af repræsentanter fra Valby og Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Læs mere om badestranden i Valbyparken lige her:

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *