Badestrand kan være klar i 2015

Valby Lokaludvalgs arbejde for en badestrand i Valby parken har båret frugt. Med et tilsagn om finansieringen på 18 mio. kr. fra fonden R98 er en badestrand ved Valbyparken kommet et stort skridt nærmere realisering og hvis det står til teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal, kan kan den nye badestrand stå klar til brug allerede i 2015. Badestranden i Valbyparken skal være en stor, åben og indbydende strand med plads til boldspil og andre aktiviteter. Umiddelbart bag ved stranden er der en kæmpe plæne med plads til solbadning og hygge med familier og venner. Stier fører til området fra både øst og vest, samt fra selve parken. Det er hensigten at inddrage borgerne i Sydhavn og Valby i den endelige udformning af stranden.

Den nye strand bliver det oplagte badested for 100.000 københavnere. I 2010 indviede København Svanemøllen Strand, og den er allerede blevet et af københavnernes foretrukne tilflugtssteder på en varm sommerdag.

”Lokalt har der været et stort ønske om at få en badestrand i Valbyparken. Da vi i august i år bad borgerne i Valby om at give deres input til de kommende bydelsplaner, blev badestranden en suveræn topscorer. Derfor er vi rigtig glade for, at det nu bliver en realitet,” siger Michael Fjeldsøe, der er næstformand for Valby Lokaludvalg.

Forudsætningen for at opnå badevandskvalitet er, at en række spildevandsoverløb til Harrestrup Å bliver lukket, da vandet fra Harrestrup Å løber ud i Kalveboderne. Det arbejde er Københavns Energi i fuld gang med i samarbejde med de kommuner, der grænser op til åen.

Københavns Kommune er samtidig ved at lægge sidste hånd på en helhedsplan for en frilægning af Harrestrup Å, der i dag løber i en flisebelagt kanal. En frilægning af åen vil øge åens rekreative værdi, og samtidig er det planen at etablere en cykel- og gangforbindelse langs åen.

”Frilægningen af Harrestrup Å vil sammen med en badestrand ved Valby give et massivt løft til dele af byen, der i dag mangler grønne områder og gode naturoplevelser. Samtidig er det et godt billede på Københavns målrettede arbejde med at skabe en by for mennesker ved at prioritere indsatsen for et godt miljø,” siger Ayfer Baykal.

Anlæg af stranden vil kræve tilladelser i forhold til den lokale fredning og Kalveboderne, som er Natura2000-område (EU-fuglebeskyttelsesområde).

Fakta om badestranden i Valbyparken

  • Et grønt strandanlæg med græs og mindre sandstrand (ca. 100 meter)
  • Anløbsbro til kano og kajak m.m.
  • Bygning med toiletter og eventuelt cafe og udstilling.
  • Pavilloner i området med hver sin funktion til benyttelse året rundt (fugletårn/ klatretårn, fiskeri, fitness eller lign.)
  • Øvrige funktioner som natur- og oplevelsesstier,  leg og bevægelsesaktiviteter er bygget ind i alle fasteanlæg i området