Mændenes Hjem Solterassen nyhed

48 beboere fra Mændenes Hjem på Vesterbro skal genhuses i Valby

Fra januar 2021 flytter 48 udsatte borgere ind på Solterrasserne i Valby, som omdannes til midlertidigt herberg. Her skal de bo, imens Mændenes Hjem på Vesterbro bliver renoveret.

Det er kun herbergspladser og en lille natcafé, der flytter til Valby. De øvrige tilbud Mændenes Hjem har, som stofindtagelsesrum, Cafe Dugnad, sundhedsrum, tøjudlevering, genbrugsbutik, fodterapeut-tilbud samt natcafeen for kvinder, bliver liggende på Vesterbro.

Natcaféen er døgnbemandet og består af 2-6 sengepladser til dem, der ikke vil sove på sit værelse, eller ikke er indskrevet endnu.

Renoveringen skal foregå fra efteråret 2020 til juni 2022. Genhusningen i Valby forventet fra januar 2020 til juli 2022.

Ordentlige og værdige rammer for udsatte mennesker

Bygningen, der i dag huser Mændenes Hjem på hjørnet af Istedgade og Lille Istedgade, er nedslidt og i dårlig stand. Derfor er der behov for en renovering, så de udsatte mennesker, der har deres daglige gang, får nogle ordentlige og værdige rammer.

Det nedlagte plejehjem Solterrasserne på Johan Krohns Vej 8 i Valby er udvalgt til genhusningen, da værelserne i forbindelse med corona-krisen blev indrettet som omsorgspladser. De kan derfor inden for relativt kort tid omdannes til midlertidige herbergspladser

Fuld bemanding og social vicevært

Mændenes Hjem flytter til Valby med fuld bemanding, og med en social vicevært. Den sociale vicevært vil gå i dialog med og sikre trygheden for naboer og lokale erhvervsdrivende og institutioner.

Der vil være døgnbemanding, og der ansættes frijobbere til at holde området omkring Solterrasserne pænt og ordentlig.

Der etableres indgang fra Johan Krohns Vej og Scharlingsvej, og beboernes uderum bliver skærmet helt af fra de omkringliggende grønne områder, institutioner og Vigerslev Allé skole.

Trygge og sikre rammer for de udsatte borgere

Der bliver etableret 48 pladser i alt. Beboerne bor i gennemsnit på herberget i fire måneder – enkelte bor der dog permanent.

Lederen af Mændenes Hjem Ivan Christensen glæder sig over, at herbergets beboere i Valby får smukke, rolige omgivelser samt fine værelser med eget bad, indtil de igen kan flytte hjem til Vesterbro

Beboerne er tunge stofbrugere, og de fleste vil stadig drage til Vesterbro for at få deres daglige indtag. Vi forventer ikke, at stofscenen hvor de kommer fra flytter med, og beboerne kan få tiltrængt ro på deres tilværelse.

Borgermøde om genhusningen efter sommerferien

Vi er tæt kontakt med ledelsen af Mændenes Hjem, og planlægger at afholde et borgermøde om genhusningen på den anden side af sommerferien.

Her vil du få mulighed for at stille spørgsmål direkte til forvaltningen og ledelsen af Mændenes Hjem.

Midlerne til genhusningen har politikerne på rådhuset fundet i den netop afsluttede overførselssag – forhandlingerne om kommunens mindreforbrug fra budget 2019.

Læs mere om resultatet af overførselssagen lige her:

19 replies
 1. Hafida Lastat
  Hafida Lastat siger:

  Hvor har I ikke inddraget borgerne i området??? HEROVER bør I være opmærksomme på, at der er en skole klods op af og et blindehjem. Dvs det er både små børn og blinde mennesker, der kan blive udsat for ubehagelig ting og fx træde på en kanyle. Det er både uansvarligt og ikke særlig gennemtænkt. Er der virkelig ingen andre steder i hele Danmark?

  Svar
  • Per Kristensen
   Per Kristensen siger:

   Lidt som med alle invasorene fra mellemøsten, kunne de ikke også tage til et andet land, Feks Saudi ?.
   Det er kun dem der ikke skal glo på vindmøller der vil have dem.
   Det er kun godhedsindustrien der vil have flygtninge fra Tyskland ( viste ikke at det var farligt at bo i Tyskland ). Bare de ikke bor i gentofte.
   Det er kun dem der lever af junkier der gider prøve at hjælpe dem, men skal selvfølgelig bo der hvor borgmester bor.
   Og sådan er det næsten med alt,
   Det er altid nogle andre, der skal lægge navn eller penge til.

   Svar
 2. Hanan
  Hanan siger:

  Hvordan i alverden kan man træffe en beslutning om at flytte en hel udsat gruppe til et boligområde med børnefamilier, og et blindheden uden at medtage Valbys beboere i processen?. Dette er dybt problematisk på flere parametre:

  Det forventes ikke, at storscenen flytter med. Spændende, men hvad vil man så gøre hvis den gør?. At der ved flytning af med stofmisbrugere medfølger pushere som netop kan forsyne stofmisbrugerne kan simpelhen ikke komme som en overraskelse for nogle. Sikke et dejligt område det bliver for børnefamilier og blinde, når de fremover i deres eget nabolag skal frygte pushere og kanyler, når de gebærder sig i Valby (ironi kan forekomme)

  At frijobbere skal holde området rent, lyder som noget af en udfordring når det endnu ikke er lykkedes for dem på Istedgade. Hvordan vil man i praksis overvåge 45 stofmisbrugere som bor på mændenes hjem frivilligt og derfor har friheden til at bevæge sig i det offentlige rum?

  Slutligt stiller jeg mig forundrede over, at man iscenesætter det således at beboerne kan ytre sig til borgermødet efter sommerferien, når beslutningen er truffet på forhånd, og man dermed som beboer i Valby absolut ingen medbestemmelse har, selvom det portrætteres således. Sikke et demokratisk samfund vi lever i hva!!!.

  Svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Kære Hanan,

   For at starte med dit første spørgsmål, så er Solterrasserne en kommunal bygning, og der er ikke krav om borgerhøring i beslutningen om at lade den overgå fra ét kommunalt formål til et andet.

   Vi har bedt Mændenes Hjem om selv at adressere resten af din bekymring, her har du svar direkte fra dem:

   “Der er selvfølgelig en del ubekendte faktorer, når man flytter så mange mennesker fra et miljø til et andet. Men vi har heldigvis også mange redskaber og værktøjer at arbejde med i den proces – heraf er dialog den vigtigste, for det giver os mulighed for at handle hurtigt og forebygge problemerne.

   Solterrasserne bliver bygget om, så det er egnet til at huse Mændenes Hjems beboere, og det betyder blandt andet nyt hegn og øget afskærmning ud mod stien og det offentlige rum. Mændenes Hjem har allerede en god og åben dialog med skolen, som vi fortsat vil prioritere meget højt. Hverken skolen eller Mændenes Hjem forventer, at der vil være meget interaktion eller kontakt mellem vores brugere og skolen, men hvis det sker, er det vigtigt, at vi hurtigt kan handle og løse problemerne i fællesskab. I dag driver vi vores tilbud i en bydel med både børnefamilier, erhvervsdrivende, studerende, skoler, restauranter mv., så vi er vant til at samarbejde med mange forskellige aktører, og det er vigtigt for os at sige, at I altid vil blive taget alvorligt hos os med jeres henvendelser, bekymringer og oplevelser, og vi vil altid prøve at finde en løsning.

   Vores beboere glæder sig meget til genhusningen, og en havde udtalt i dag, at han glædede sig sådan til at komme væk fra det hektiske miljø og komme ud, hvor der var lidt mere fredeligt og roligt. De fleste af beboerne sætter også pris på en tryg og rolig dagligdag og et godt naboskab.

   Vi har ikke nogen forventning om, at der kommer mange kanyler eller stofhandel i området. Vi ved en del om vores målgruppe og deres præferencer, og de færreste bryder sig om at indtage stoffer i det offentlige rum. Det opleves som ydmygende og uværdigt, og mange af beboerne tænker også meget på deres omgivelser. Beboerne kan indtage stoffer i stofindtagelsesrummene på Vesterbro, og det vælger mange at gøre, da det opleves mere værdigt og trygt, og der er sygeplejersker, der kan hjælpe ved fx overdoser. Desuden kan beboerne indtage stoffer i deres egne værelser, hvor der også er personale i nærheden, så vi har ingen grund til at tro, at der vil blive meget kanyleaffald i det offentlige rum i Valby. Også på Vesterbro er mængden af kanyleaffald faldet drastisk siden stofindtagelsesrummene kom til.

   Når det er sagt, er det selvfølgelig noget, vi altid er opmærksomme på. Vi vil hele tiden holde kontakt til lokalmiljøet og samarbejdspartnere, så vi kan sætte ind, hvis der opleves problemer af den ene eller anden slags. Vi har ansat en social vicevært, som vil få et særligt ansvar for at holde øje med affald i nærområdet og arbejde opsøgende, hvis der spottes stofindtag i det offentlige rum. Typisk vil det dreje sig om enkeltindivider, der får en dårlig vane, så det er vores erfaring, at det godt kan lade sig gøre at handle hurtigt og få sat en stopper for. Ligeledes kan man hidkalde lokalpolitiet, hvis man ser stofindtag i det offentlige rum, som så på forskellig vis kan motivere borgeren til at flytte sig.”

   Mvh Katrine, sekretariatet

   Svar
 3. Carmina katja perria
  Carmina katja perria siger:

  Hej mændenes hjem
  Jeg er så mettes nabo som bor lige overfor jer på 4sal
  Jeg har lige fået en mail om denne plan og er i chok!!! Det kan ikk være jeres mening??? To etager? Er i klar over hvad det betyder for os beboerere? OG en terrasse? Jeg har boet her i 15-16 år og der er generelt larm der betyder at hver sommer kan man ikk have vinduer åbne og nu skal der også være mulighed for en terrasse?
  Er meget imod dette forslag da det vil betyde min lejlighed mister lyset!!!! Og ja self er byggelarm ikk først på min liste men tænker mere over det færdige resultat!
  Grunden til jeg er vågen nu kl 04.37

  Svar
 4. Dennis Ry Hansen
  Dennis Ry Hansen siger:

  Håber virkeligt at vi lokale bliver inddraget mere ellers blir der en sur stemning. Alle jeg har snakket med er ret triste over beslutningen, så det er lige ved siden af en skole og den trafik der kommer til at være omkring Valby station

  Svar
  • Dorthe dse@okf.kk.dk
   Dorthe dse@okf.kk.dk siger:

   Valby Lokaludvalg arbejder tæt sammen med Mændenes Hjem om kommunikation med og inddragelse af lokalområdet. Dorthe, Sekretariatet

   Svar
 5. Michael
  Michael siger:

  Det vil helt sikkert skabe større utryghed i vores fredelige område. Det er meget tæt på mange mennesker, som bor lige op ad.
  Så må vi jo overveje at flytte, så vi har nogle rammer, hvor vi føler os tilpas – Hvor vi ikke skal passe på at gå ud for sent. Trist.

  Svar
 6. Vibeke
  Vibeke siger:

  Jeg repræsenterer den boligforening der bliver nabo til Mændenes Hjem (MH) i Valby.
  Vi går selv i dialog med MH, men vil også gerne i dialog med Valby Lokaludvalg.

  Er der sat en dato for borgermødet?

  Svar
 7. Anonym beboer
  Anonym beboer siger:

  1) Børnehave/vuggestue og skole få hundrede meter væk.

  Det er ikke min vurdering, at området er egnet til en så hård social belastning som I ønsker at udsætte dette område for. Der er b.la. placeret en børnehave få hundrede meter fra området, hvorfor jeg mener, at disse børn vil udsættes for en væsentlig øget risiko. Som tidligere vesterbro-borger, ved jeg, hvor hård en belastning de personer, der benytter sig af mændenes hjem skaber. Vi snakker kanyler, slåskampe, korporligheder, politi-udrykning, muligvis prostitution, muligvis salg af våben, narkotika mm. Altså en meget hård og brutal hverdag, der medfølger en sådan genhusning til et meget roligt og områder, der ikke er vant til disse forhold.

  2) Børnefamilierne i området.

  Familierne lader ofte deres børn gå frit rundt omkring i kvarteret og de dertilhørende gårde, legepladser mm. hvorfor jeg også mener, at disse vil blive udsat for en øget risiko og gene af forskellig karakter. Jeg er bevidst omkring, at flere at gårdene er aflåst, men med belæg i erfaringen fra Vesterbro og mændenes hjem, så har mange af disse brugere en meget kreativ sans og er i stand til at komme over hegn mm. og vil muligvis benytte muligheder for div. gårde, toiletter, grill og vaskekældre som områdets mange boligbyggerier tilbyder deres beboere.

  3) Manglende politi.

  Politiets manglende tilstedeværelse i området vil ligeledes give ekstra frie tøjler til brugerne af mændenes hjem og personer i denne omgangskreds. På Vesterbro har den nærtliggende politigård samt det konstant patruljerende politi en både preventiv og stærkt effektiv påvirkning på området. Bemærk, de er meget ofte i aktion, og jeg er meget bange for, at situationen, uden dette politi i området, meget meget hurtigt vil forvandles til noget som slet slet ikke er hensigtsmæssigt i området. Politiet har heller ikke en lokal-politistation i nærheden, hvilket også er problematisk. Københavns politi har en MC-station og lokaler til teori-prøver mm. placeret på Gammel Køge Landevej 1, i Valby, men det er bestemt ikke min vurdering, at de har patruljerende betjente i dette område klar til at kunne overvåge området i samme grad som de gør det på Vesterbro uden for det eksisterende mændenes hjem.

  4) Servituttens bestemmelser.

  Af servituttens bestemmelser fremgår det blandt andet, at bebyggelsen skal indeholde 50 plejehjemspladser, 50 pensionistboliger samt en børneinstitution. Vi er indstillede på at fravige servituttens bestemmelser om, at der skal etableres plejehjemspladser, pensionistboliger eller børneinstitution. Vi har lagt vægt på, at der er ansøgt om at etablere boliger for ”Mændenes Hjem”, og at ejendommen ligger i et område, som i Københavns Kommuneplan 2019 er fastlagt som boligområde. Jeg kan ikke se, hvordan kommunen kan finde, at det er passende at omlægge plejehjem, pensionistbolig og børninstitution om til genhusning for brugerne af Mændenes Hjem. Det er en kontrast, der er mig så fjern, at jeg nærmest er rystet over dette forslag fra kommunens side.

  Svar
 8. Yuriy Fogh Axelsen
  Yuriy Fogh Axelsen siger:

  “Desuden kan beboerne indtage stoffer i deres egne værelser, hvor der også er personale i nærheden, så vi har ingen grund til at tro, at der vil blive meget kanyleaffald i det offentlige rum i Valby.”
  SÅ bliver man da rolig som far! Hvor er det simpelthen befriende at vide, at junkier fra mændenes hjem betragter det som uværdigt at indtage stoffer ude i det offentlige! Pyha, her var jeg ellers lidt bekymret for, at min 6 årige datter, med ca. 1 voksen pr. ca. 20 børn, skulle tilbringe de næste 1.5 år i et selskab med narkomaner – som er jo blot misforstået væsner, der har brug for lidt fred og ro, lidt væk fra Vesterbro.

  “For at starte med dit første spørgsmål, så er Solterrasserne en kommunal bygning, og der er ikke krav om borgerhøring i beslutningen om at lade den overgå fra ét kommunalt formål til et andet.”
  Næh men tak for den belæring! Så ved vi da, at vi ingenting har at sige i sagen. Dejligt!

  Det er simpelthen vanvittigt, at der findes voksne mennesker, som har siddet og tænkt: “Yes mand! Narkomaner og børnehaver hører da bestemt sammen! Lad os da se stort på, hvad forældrene tænker om det – som Nike siger i deres reklamer “Just do it!”

  Jeg er helt klart af den overbevisning, at beslutningstagerne selv har været forbi et stofrum, inden de kom frem til “løsningen”. Det er gennemgående vanvittigt, at man ikke har sendt beslutningen/forslaget i særskilt høring INDEN beslutningen blev taget.

  Det er uanstændigt, udemokratisk og urimeligt at pålægge en sådan beslutning på borgerne, uden at man på forhånd har haft en så stor beslutning at vende med de berørte parter.

  Man lod simpelthen være med at spørge og lytte til de mest berørte og sårbare – børnene!

  Svar
 9. Birgitte Wiberg
  Birgitte Wiberg siger:

  Hvem skal man kontakte, hvis man observerer noget uhensigtsmæssigt?

  Hvad er planen for byggeriet efter de 2 år?
  Ref. tidligere opslag om servitutter.
  Kan Valby lokaludvalg komme i dialog med kommunen allerede nu, for at sikre at der ikke tages beslutninger hen over hovedet på beboere og institutioner i området igen – og sikre at det IKKE forbliver herberg?

  Hvad er aftalen med politiet?

  Hvad gør man hvis det ikke fungerer for brugerne, beboerne og institutionerne?

  Hvordan kan en renovering tage 2 år?

  Svar
 10. Jane Richh
  Jane Richh siger:

  Jeg kan godt forstå alles bekymring der bor tæt på!
  Nu er jeg tæt pårørende til en der desværre bor på M.H.
  Det er min x mand, min bedste ven og søns far.
  Han er verdens kærligste og mest fredelige mand! Han har selv et barn, som beskrevet.
  I skal lige huske på, at mange der er endt derinde, er ganske almindelige mennesker som dig og mig, med familier og børn.
  Deres liv har desværre gjort så ondt, at stoffer var den eneste lindring de kunne se.
  Jeg har fuld forståelse for man bliver skræmt ved tanken om narkomaner, kanyler, uro, pushere osv som nabo.
  Det er altså ikke dem alle sammen der er monstre!
  Alle narkomaner ønsker et bedre liv uden stoffer og er flove over sig selv, husk lige på det inden i dømmer alle sammen!
  Prøv at giv dem et smil og hej – de hader sig selv nok i forvejen, så det behøver i ikke hjælpe dem med.
  Negativ giver negativ – positiv giver positiv.
  Vedr. Stoffer så foregår salg inde på Istedgade, ved Hovedbanegården og andre steder, hvor det altid har foregået.
  Der er også hr. Og fru Hansen der henter deres daglige stoffer inden de går på arbejde, og alle pushere rykker ikke til Valby for 46 mennesker!
  I øvrigt, hvor ville disse mennesker være velkommen, hvis der var en beboer høring ? Ingen steder – alle stempler dem som væsner der bare skal ud på en øde ø.
  Husk på, det kan ramme os alle – Dig, mig, dit barn el en du har kær.

  Min x mand tabte desværre kampen til stofferne, men han er og bliver et kærligt menneske der ALDRIG kunne finde på at gøre nogen fortræd el smide en kanyle på gaden, i gården, i haven el andre steder end i en skraldespand i indtagelsesrummet på Vesterbro!

  Ønsker alle en god dag.

  Svar
 11. Jane Richh
  Jane Richh siger:

  Nej, det er ikke logik!
  Jeg kan fortælle dig, at beboerne flytter derud idag ( de sidste ) og alle var forsinket, da de skulle have deres stoffer købt ( fra Kbh )
  Tænker heller ikke at en alkoholiker syntes det et problem hun/Han skal HELE vejen i Netto ( el andet ) for at hente sit ” fix “

  Svar
 12. Pernille Clausen
  Pernille Clausen siger:

  En status her ved udgangen af februar 2021:
  Fra beboerside på især Scharlingsvej fra Johan Krohns vej og op mod Lyshøjgårdsvej og Valby Station har mange kunnet mærke tilgangen til det nye herberg på Johans Krohns Vej – og der er desværre nogle triste ret beskrivelser fra beboerne.
  På især Scharlingsvej oplever beboerne, at personer, der tydeligvis har deres gange til og fra herberget, i aftentimerne på alle dage har det med i større eller mindre grupper (på typisk to til seks personer) at tage ophold ud for tilfældige opgange – og dermed lige ud for stuelejligheder, hvor der typisk bor ældre mennesker.
  Oftest høres der fra personerne højrystet samtale og råben – og personerne fremstår tydeligt fulde eller på anden måde påvirkede. Råberiet fortsætter ofte ud på selve gaden/kørebanen, hvor personer går planløst frem og tilbage, læner sig op ad eller sætter sig på parkerede biler eller på i indgangspartierne til opgangsdørene. En anden aften ved 2230-tiden hørtes på det meste af Scharlingsvej et højrystet skænderi og råben mellem en mand og en kvinde, hvor vi var flere, der faktisk blev noget utrygge ved, om kvinden var i fare.
  Uroen i området fortsætter ofte hen mod midnat og holder beboere vågne – både ældre beboere, der har et krav på ro og tryghed i deres nærområde, og vi beboere, der skal op og på arbejde den næste morgen og har brug for vores nattesøvn. Også hos den lokale købmand er flere fra herberget begyndt at tale ophold.
  Det er simpelthen tåbeligt at placere et herberg fra såkaldt udsatte borgere – d.v.s. misbrugere og psykisk syge problemmennesker – i et område som på Johan Krohns Vej. Det er tåbeligt, fordi det er hensynsløst over for dem, der frekventerer herberget, fordi de skal ligge og pendle ind til Vesterbro og blot trækker uro og asocial adfærd med sig i et ellers roligt kvarter, hvor de slet ikke føler sig hjemme. Og det er tåbeligt, fordi vi beboere i området ganske enkelt har krav på at kunne leve i trygge og rolige omgivelser, hvor alle føler sig sikre, når de færdes. Og det er for mange ikke muligt i øjeblikket.
  Vi skal alle være her, men man skal simpelthen opføre sig ordentligt og tage hensyn til sine omgivelser, og det er der ganske enkelt for mange af personerne på herberget, der ikke forstår. Og så er man ikke velkommen.
  Både kommunen, Valby Lokaludvalg, men i særdeleshed også de ansvarlige ledere på Mændenes Hjem på Johan Krohns vej, er dem, der skal tage hånd og dette problem, for ellers fører det til konflikter mellem herbergets besøgende og områdets beboere – og dette er ikke rimeligt.
  Situationen nu er utryghedsskabende for områdets beboere og skal derfor løses straks.

  Svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Hej Pernille,

   Tak for din henvendelse, som vi kan se du også har rettet direkte til Mændenes Hjem.

   Vi opfordrer til også tage kontakt til nærpolitiet når I har disse oplevelser – de har fokus på området. Du kan kontakte Din Betjent ved at ringe på 6119-3998 eller ved at sende en mail til kbh@politi.dk.

   Mvh,
   Katrine, sekretaritet

   Svar
 13. Niclas
  Niclas siger:

  Jeg gad godt vide om det havde noget at gøre med mændenes hjem, at der her til morgen var 5 politibiler samt 2 politimotorcykler der havde spærret Scharlingsvej og en ambulance samlede en person op, lige udenfor børnehaven!

  Jeg tænker ikke at det er almindelig praksis at så meget politi dukker op, hvis en mand var faldet på cyklen eller lign. så det har med ret stor sandsynlighed været i forbindelse med et slagsmål, hvor et offer har været kommet meget slemt til skade (eller måske endda død).

  Jeg håber at det bliver taget til efterretning, hvis det rent faktisk har noget med hjemmet at gøre. Under alle omstændigheder håber jeg i hvert fald at kommunen også tilgodeser beboere i området når “mændenes hjem” nu engang flytter, så man ikke bare læsser problemer over på områdets beboere men også gengælder tjenesten når beboerne har taget regningen. Det kunne blandt andet være udbedring af graffiti ved Stationen, plantning af træer langs vejen, lade-standere til elbiler, plantekasser som chikaner på vejen eller lign.

  Det er lidt ubehageligt at føle sig utryg i sit eget nabolag – det er virkelig nogle slidte/hårde typer der går forbi. Jeg ønsker dem det bedste, men kunne de ikke være flyttet ud på landet, I naturen? Det ville påvirke færre mennesker og de ville have sværere ved at få fat i deres stoffer. Jeg kan sagtens forstå at det også skal være tilgængeligt for dem, men behøver det være så tilgængeligt at det ligger lige midt i et boligkvarter med børnehaver og skoler?

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *