Lyshøjgårdsvej Valby

400 nye cykelparkeringspladser til Valby Station

Nyt projekt skal etablere 400 cykelparkeringspladser på Lyshøjgårdsvej, gøre forpladsen grønnere og tryggere med fortov og cykelsti, og forbedre adgangen til Valby Station b.la. ved at etablere elevator.

Lokaludvalget har netop behandlet projektforslaget fra Teknik- og Miljøudvalget, der vedrører det lange område langs banen fra Toftegårds Allé til og med adgangen til busterminalerne.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DSB og Københavns Kommune, og skal resultere i:

 • Et stort byrumsløft til hele forpladsen til Valby Station fra Lyshøjgårdsvej 
 • Øget kapacitet for cykelparkering – til næsten det dobbelte
 • Øget sikkerhed for cyklister og fodgængere, med etablering af fortov og cykelsti
 • Bedre adgangsforhold til stationen, med etablering af elevator
 • Bedre samspil mellem bus- og togforbindelser

Valby Lokaludvalg er meget positive overfor projektforslaget, der betyder et stort løft til et problematisk område ved stationen.

Lokaludvalget efterlyser dog, at projektet også forholder sig til de problematiske forhold på broen ved Toftegårds Allé, da her tit opstår farlige situationer, når folk krydser vejen for at få adgang til busser og tog.

Læs lokaludvalgets kommentarer til projektforslaget:

Mere plads til cykelparking og etablering af cykelsti

De 400 cykelparkeringspladser skal placeres centralt og let tilgængeligt, hovedsageligt mellem de to adgange til stationen i den nuværende busterminal. Arealet med cykelparkering bliver særskilt belyst for at give tryghed og løfte byrummet. Der er i  projektet indtænkt plads til ca. 8 ladcykler.

Langs stationen og den nuværende busterminal etableres en 2,5 m cykelsti, så cyklister ikke skal køre blandt de mange busser. Der bliver etableret fortov, så fodgængere ikke (som i dag) er henvist til et meget langt fodgængerfelt.

Bustrafikken bliver flyttet til en ny busperron lige syd for stationen. Busterminalen, der skal betjene bybusser, fjernbusser og midlertidige togbusser, bliver etableret med træer, byrumsinventar, pauserum for chauffører, læskærm og mulighed for ophold.

Konsekvenser for parkeringspladser i området

For at gennemføre projektet vil der blive flyttet parkeringspladser fra Lyshøjgårdsvej, og ændret til korttids- og tidsbegrænset parkering. For at området ikke mister parkeringspladser, bliver der udført en optimering af parkeringen i forskellige sideveje til stationen, stadig i gul zone.

For at tilgodese ud-og indstigning ved stationen, bliver der langs arealet med de nye cykelstativer etableret korttidsparkering, 4 taxiholdepladser og plads til afsætning fra bybus eller lejlighedsvis togbus.

Der vil blive etableret handicapparkering i projektområdet nær kommende elevator.

Træer fældes – men erstattes med flere

For at udnytte arealet på Lyshøjgårdsvej bedst muligt til cykelparkering, vil det være nødvendigt at fælde fire træer i Københavns Kommune og tre træer på DSB’s areal. Disse vil blive erstattet af nye træer.

Hvad angår de øvrige træer, er der flere, der er i dårlig stand. Projektet vil forsøge at give dem bedre forhold, ved at udvide deres plantehuller. Skulle nogle af dem alligevel gå ud, vil projektet erstattet dem med nye. Projektet tilføjer forpladsen samlet set flere træer end i dag.

Den nye forplads anlægges i 2019

Anlægget af den nye forplads begynder i 2019, og forventes at blive afsluttet samme år.

Se hele projektforslaget på lokaludvalgets dagsorden:

Læs Valby Lokaludvalgs kommentarer til projektet:

 

2 replies
 1. Martin Clausen
  Martin Clausen siger:

  Lyder som et rigtig spændende projekt. Ifølge planen skulle det påbegyndes i 2019. Hvad er status? Bh Martin

  Svar
  • Katrine Clausager Rich
   Katrine Clausager Rich siger:

   Hej Martin,

   Det er et af de projekter, der desværre blev sat på pause da Københavns Kommune ramte anlægsloftet sidste år. Vi ved ikke hvornår det kommer i gang igen, men vi giver besked når vi ved noget.

   Katrine, sekretariatet

   Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *