Bliv en del af lokaludvalget

I starten af 2018 skal der vælges et nyt lokaludvalg. Du kan stille op, hvis du repræsenterer en forening, der er aktiv i Valby.

Arbejdet i lokaludvalget giver dig direkte indflydelse på Valbys udvikling.

Du kan være med til at sætte fokus på mærkesager for bydelen, og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i Valby.

Lokaludvalget har tre primære opgaver i Valby:

Bindeled mellem rådhuset og borgerne

Lokaludvalget har høringsret i alle kommunale sager, der omhandler Valby. Ofte bliver lokaludvalget inddraget tidligt og taget med på råd, når Københavns Kommune udvikler lokalplaner, helhedsplaner, strategier mm.

Selv om politikerne på rådhuset ikke har pligt til at rette sig efter henstillinger og input fra lokaludvalget, bliver der lyttet, da der i lokaludvalget sidder borgere med en stor lokal viden.

Uddele penge til lokale projekter

Lokaludvalget har årligt en pulje på over 2 mio., hvoraf over halvdelen kan søges til projekter, der kommer Valby til gode.

Der er ansøgningsfrist en gang om måneden, og uddeling af puljemidlerne sker på de månedlige lokaludvalgsmøder.

Der lægges vægt på at give penge til projekter, der skaber netværk imellem Valbys borgere.

Skabe projekter, der udvikler Valby

En stor del af de årlige puljemidler, bruger lokaludvalget selv, på projekter, der udvikler Valby.

Midlerne går b.la. til det lokale miljøarbejde, til begivenheder, der samler borgerne i Valby, og til indsatser i dele af Valby, der trænger til fokus. F.eks. udviklingen på Toftegårds Plads og omkring Ny Ellebjerg.

Sådan stiller du op til lokaludvalget

Det nye lokaludvalg vælges på et valgmøde i Valby Kulturhus mandag den 5. marts.

For at stille op til lokaludvalget, skal du repræsentere en forening med lokale aktiviteter. Det er ikke et krav at du bor i Valby.

Alle foreninger i Valby kan sende repræsentanter til mødet, der enten kan stille op, eller være med til at vælge det nye lokaludvalg.

Sidste frist for tilmelding til mødet er mandag den 19. februar.

Formelle krav

For at blive godkendt som forening, der kan opstille et medlem til lokaludvalget, kræver det:

  • At der er mindst to medlemmer i foreningen
  • At foreningen har et sæt vedtægter
  • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el. lign.
  • At foreningen har aktiviteter i Valby

Frist for tilmelding

Foreningen skal senest mandag den 19. februar indsende en tilmeldingsblanket sammen med kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til lokaludvalget på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Derefter kan foreningen sende en repræsentant til valgmødet mandag den 5. marts, der kan blive valgt ind i lokaludvalget.

Tilmelding til valgmøde

For at tilmelde dig valgmødet den 5. marts skal din forening senest mandag den 19. februar indsende:

  • Vedtægter

    En kopi af foreningens vedtægter

  • Dokumentation for aktivitet

    F.eks. et referat fra seneste bestyrelsesmøde eller generalforsamling

Husk: Vi skal have din tilmelding senest mandag 19. februar 

Er der noget du er i tvivl om i forbindelse med tilmeldingen, så skriv endelig til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk 

Seneste nyt

Lån et lokaludvalgsmedlem Valby