Lokalpuljen

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte. I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Lokale initiativer

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Valby Lokaludvalg uddeler årligt cirka 1,2 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Valby Lokaludvalg administrerer puljer på vegne af Københavns Kommune.

Hvad kan jeg søge til?

 • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
 • Projektet skal være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
 • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvordan søger jeg?

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgninger behandles på lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.

Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

Ansøgninger sendes til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg

Kulturdagepuljen

I 2016 og 2017 reserverede lokaludvalget midler fra Lokalpuljen til aktiviteter under Valby Kulturdage. Formålet med puljen er at opfordre lokale foreninger, institutioner og borgere til at planlægge aktiviteter, der styrker kulturdagenes kulturelle profil.

Puljen er lukket for i år. Følg med her på siden, eller tilmeld dig nyhedsbrevet Kulturdage Nyt, for at få besked når næste ansøgningsrunde åbner.

Flere kulturelle aktiviteter

Puljen skal være med til at sikre flere kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Puljen har samme retningslinjer som Lokalpuljen med den tilføjelse, at aktiviteten skal finde sted som en del af Valby Kulturdage, og at den skal bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

I 2015, 2016 og 2017 var puljen en stor succes, og der blev sat gang i mange små og store aktiviteter – f.eks. flere musiktelte, teater i gaden, koncerter og meget andet.

Zombier Valby Kulturdage 2015

Hvordan søger jeg?

Deadline den 15. i måneden

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Valby Lokaludvalg senest den 15. i måneden, for behandling på lokaludvalgets møde i følgende måned.

Hvornår kan jeg søge?

 • Ansøgninger behandles på Lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.
 • Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på Lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

De har fået støtte i 2018

Lokaludvalget behandler puljeansøgninger på det månedlige møde anden tirsdag i måneden, juli undtaget. Her kan du se, hvem der indtil videre har fået støtte i år.

Måske bliver du inspireret til at sende en ansøgning?

Se hvordan du selv kan søge Lokalpuljen lige her:

 • Hockeyfestival i Valby

  Europa Cup kommer til Valby i maj 2018

  Fra den 17. -21. maj kommer nogle af de bedste hockeyklubber og skal spille om medaljer til Europa Cup. Det er den lokale Valbyklub ”Københavns Hockeyklub” som står som arrangør.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet januar 2018

 • Historier fra Kulbanekvarteret

  LYDPOL vil sammensætte en lydvandring i Kulbanekvarteret, med en serie på i alt 10 fortællinger á hver 7-10 min. Fortællingerne bliver til på baggrund af interviews med lokale og beboere fra kvarteret og har fokus på de mennesker der bor og færdes i området, og livet her.

  Projektet er støttet med 40.000 kr.

  Behandlet januar 2018

 • Univers på Vers – På tværs af generationer

  Anders Jacobsen, Leder af Univers på Vers, har ansøgt om at arrangere en række børnejazzkoncerter på de lokale plejehjem. Idéen er, at de ældre kunne invitere oldebørn, børnebørn, familie og venner til generationskoncert på plejehjemmet.

  Projektet er støttet med 36.000 kr.

  Behandlet januar 2018

 • Kulturfestival for børn og unge

  Fritidsklubberne i Valby arbejder på at afholde arrangementet Kulturfestival for Børn og Unge for 15. gang fredag den 1. juni. Midtpunktet for festivalen er en festivalscene, hvor børnene og de unge kan optræde med alt fra dans, sang, musik over teater, stand-up og gøgl.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet januar 2018

 • Valby Kino: Med Skolen i Biografen

  Valby Kino ønsker et fortsat tæt samarbejde med byens skoler og institutioner, og vil gerne, sammen med Lokaludvalget, tilbyde dem film igennem Med Skolen i Biografen. MSIB er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. DFI sammensætter en filmpakke med 10 spillefilm for forskellige målgrupper. Til hver film laver DFI undervisningsmateriale.

  Projektet er støttet med 19.500 kr.

  Behandlet januar 2018 

 • Sej Sommer 2018

  Sej Sommer er et projekt under Ungdommens Røde Kors målrettet udsatte børn mellem 8-12 år. Det er et sommerferietilbud, der retter sig mod en målgruppe af børn, som ikke har de samme muligheder for at komme på ferie eller deltage i andre aktiviteter i skolernes sommerferie som andre børn og unge.

  Projektet er støttet med 27.650 kr.

  Behandlet februar 2018

 • Børnebiffen 2018

  Børnebiffen er en samling animerede kortfilm af en varighed på i alt ca 40 minutter, som Valby Kino viser gratis hver tirsdag og for 20 kr. i weekenden. Filmene henvender sig til de helt små biografgængere på 3-5 år.

  Projektet er støttet med 25.000 kr.

  Behandlet februar 2018

 • Mindfulness Sport

  Crossover vil tilbyde fast ugentligt træning i mindfulness sport i Valby. ”Mindfulness Sport” er at kombinere sport og mindfulness og etablere et attraktivt foreningstilbud til foreningsløse piger og drenge. Tanken er at udbrede det som disciplin og udvikle det i lokalområderne i København.

  Projektet er støttet med 30.000 kr.

  Behandlet februar 2018

 • TimoTirsdage - koncerter for alle vi ellers ikke kan opleve i Valby

  TimoTirsdage er en række gratis koncerter i Timotheuskirken. Det er blevet et Valby-brand, der præsenterer ”Lille Vega”-navne i en alternativ kulisse akustisk eller halvakustisk med kriteriet, at sangerne skal have noget på hjerte og ikke blot underholde.

  Projektet er støttet med 14.000 kr.

  Behandlet februar 2018

Tidligere støttede aktiviteter

Støttede aktiviteter 2017