Lokalpuljen

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte. I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Lokale initiativer

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Valby Lokaludvalg uddeler årligt cirka 1,2 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Valby Lokaludvalg administrerer puljer på vegne af Københavns Kommune.

Til hvad kan der søges?

 • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
 • Projekter skal være båret af lokale kræfter. Projektet skal derfor være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
 • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvordan søger jeg?

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgninger behandles på lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.
Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg

Kulturdagepuljen

Lokaludvalget har reserveret 200.000 kr. af Lokalpuljen til aktiviteter under Valby Kulturdage den 1. og 2. september 2017.

Flere kulturelle aktiviteter

Puljen skal være med til at sikre flere kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Puljen har samme retningslinjer som Lokalpuljen med den tilføjelse, at aktiviteten skal finde sted som en del af Valby Kulturdage, og at den skal bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

I 2015 og 2016 var puljen en stor succes, og der blev sat gang i mange små og store aktiviteter – f.eks. flere musiktelte, teater i gaden, koncerter og meget andet.

Hvordan søger jeg?

Deadline den 15. i måneden

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Valby Lokaludvalg senest den 15. i måneden, for behandling på lokaludvalgets møde i følgende måned.

Hvornår kan der søges?

 • Ansøgninger behandles på Lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.
 • Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på Lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.
 • Sidste ansøgningsfrist for Kulturdagepuljen er 15. juli 2017.

Støttede aktiviteter 2017

 • Folehavefestival

  Folehavefestivalen afholdes i år for 27. gang. En dag hvor generationer mødes, en dag hvor forskelligheder mødes og en dag hvor de lokale institutioner kan sætte den sydlige del af Valbys borgere i centrum.

  Behandlet april 2017

 • Foodsharing Copenhagen på Grønttorvet

  En gang om ugen er der 1 ton frugt og grønt samt 21 kg. daggammelt brød og kager til gratis afhentning på det gamle grønttorv i Valby. Grønt og frugt er hentet i Høje Tåstrup på det nye grønttorv. Brødet og kagerne kommer fra forskellige steder i København. Alt håndteres af ca. 21 frivillige pr. event.

  Behandlet april 2017 

 • Fisketure på Øresund og til kysten

  Fiskeklubben i Akacieparken arrangerer fisketure på Øresund. Man behøver ikke at have prøvet det før, og der vil altid være nogen lige i nærheden til at være behjælpelig, hvis der skulle opstå problemer. Det er noget som kan starte nye venskaber op.

  Behandlet april 2017 

 • Festlig begivenhed for Valbys borgere

  Foreningen Iftin vil give forældre og børn i Valby en festlig oplevelse sammen med andre Valby borgere med somalisk baggrund, hvor begivenheden kan være med til at oplyse og informere andre borger, om hvad Iftin foreningen kan og bidrager med i lokalsamfundet.

  Behandlet april 2017

 • International Gadeteaterfestival

  Op til og under Valby Kulturdage bliver der afviklet 13 forestillinger på forskellige lokationer i Valby, som udvælges i et samarbejde mellem Teater V, Kultur syd og Valby Lokaludvalg.  Kultur Syd og Teater V står bag festivalen, som bliver årets flagskibsprojekt på Valby Kulturdage.

  Behandlet april 2017 

 • Creative artists and where to find them

  Projektet går ud på at lave en fælles udstilling flere kunstnere sammen, indenfor emnerne cosplay, rekvisitter, 3Dprints, rustninger, våben og andet fanbaseret håndværk, skabt fra forskellige vestlige og japanske TV serier, film og videospil.

  Behandlet marts 2017

 • Teater for unge

  Den Demokratiske Kurdiske Folkeforsamling i Danmark har startet et teaterprojekt for at skabe glæde, gode oplevelser og fællesskab i blandt de unge der har relationer til foreningen.

  Behandlet marts 2017

 • Madklubben i Akaciaparken og Lukretiavej

  Boligområderne er præget af ensomme beboere, som har en del udfordringer, og kan virke psykisk ustabile, det gør det mere svært for dem at huske, eller tage vare på sig selv. Fællesspisningerne skal give et rum for socialt samvær og bane vejen for at styrke beboernes sociale netværk.

  Behandlet marts 2017

 • Happiness

  Teatret KrisKat har fået støttet fra Kulturdagepuljen til gadeteater-forestillingen Happiness – en mobil gadeteaterforestilling for hele familien med de to streetperformers Paul Gordon og Kristian Dinesen.

  Behandlet marts 2017

 • Valbys Hjerte

  Grafittikunstner Peter Bizk har fået bevilget penge til at genetablere gavlværket ‘Valbys Hjerte’, der lige nu pryder en bygning på Smedestræde, der skal rives ned.

  Behandlet i februar 2017

 • Kulturfestival for børn og unge 2017

  Kulturfestival for Børn og Unge er en endags udendørs musik- og kulturfestival, arrangeret af Klubberne i Valby. Festivalens målgruppe er børn og unge mellem 10 og 14 år. Fokus for festivalen er børns og unges kunstneriske og kulturelle udtryk.

  Behandlet i februar 2017

 • Børnebiffen

  Valby Kino tilbyder med støtte fra Valby Lokaludvalg gratis billetter til lokale vuggestuer og børnehaver. Forestillingerne består af 3-6 små film målrettet småbørn, og hver pakke har et pædagogisk islæt, der bliver brugt i institutionen.

  Behandlet i februar 2017

 • Summer Jazz 2017

  I jazz-festivalperioden fra 30. juni – 16. juli 2017 tilbyder Cowbell Music lokalbefolkningen i Valby og andre interesserede 12-20 koncerter med danske og internationale musikere, samt publikumsinvolverende aktiviteter.

  Behandlet i februar 2017

 • Sindsro Cup 2017

  Sindsro Cup, også betegnet, som de udsattes DM i fodbold, er en årlig tilbagevendende fodboldturnering for tidligere stofmisbrugere og socialt udsatte mennesker. Fodboldholdet FC Misbrugsportalen er værter for årets turnering, der afholdes på Valby Boldklubs arealer til juli.

  Behandlet i januar 2017