Lokalpuljen

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte. I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Lokale initiativer

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Valby Lokaludvalg uddeler årligt cirka 1,2 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Valby Lokaludvalg administrerer puljer på vegne af Københavns Kommune.

Hvad kan jeg søge til?

  • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
  • Projekter skal være båret af lokale kræfter. Projektet skal derfor være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
  • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvordan søger jeg?

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgninger behandles på lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.

Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

Ansøgninger sendes til sekretariatet på valbylokaludvalg@okf.kk.dk.

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg

Kulturdagepuljen

I 2016 og 2017 reserverede lokaludvalget midler fra Lokalpuljen til aktiviteter under Valby Kulturdage. Formålet med puljen er at opfordre lokale foreninger, institutioner og borgere til at planlægge aktiviteter, der styrker kulturdagenes kulturelle profil.

Puljen er lukket for i år. Følg med her på siden, eller tilmeld dig nyhedsbrevet Kulturdage Nyt, for at få besked når næste ansøgningsrunde åbner.

Flere kulturelle aktiviteter

Puljen skal være med til at sikre flere kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Puljen har samme retningslinjer som Lokalpuljen med den tilføjelse, at aktiviteten skal finde sted som en del af Valby Kulturdage, og at den skal bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

I 2015, 2016 og 2017 var puljen en stor succes, og der blev sat gang i mange små og store aktiviteter – f.eks. flere musiktelte, teater i gaden, koncerter og meget andet.

Zombier Valby Kulturdage 2015

Hvordan søger jeg?

Deadline den 15. i måneden

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Valby Lokaludvalg senest den 15. i måneden, for behandling på lokaludvalgets møde i følgende måned.

Hvornår kan jeg søge?

  • Ansøgninger behandles på Lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.
  • Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på Lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

Støttede aktiviteter 2017