Lokalpuljen

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte. I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Lokale initiativer

Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby.  I udvælgelsen af de mange ansøgninger vægter lokaludvalget værdier som dialog, samarbejde og fællesskab.

Valby Lokaludvalg uddeler årligt cirka 1,2 millioner kroner til lokale projekter og arrangementer. Valby Lokaludvalg administrerer puljer på vegne af Københavns Kommune.

Til hvad kan der søges?

 • Aktiviteter og arrangementer, der er med til at styrke bydelens sociale og kulturelle ressourcer, øger borgernes demokratiske involvering og indflydelse, og som samler borgere på tværs af baggrund.
 • Projekter skal være båret af lokale kræfter. Projektet skal derfor være rettet mod Valbys borgere og som udgangspunkt foregå i Valby og komme Valby til gavn.
 • Al støtte gives som en underskudsgaranti.

Hvordan søger jeg?

Hvem kan søge?

Enhver borger, gruppe eller forening kan søge om støtte til aktiviteter og arrangementer, der foregår i Valby, har en klar tilknytning til bydelen, eller er med til at styrke og udvikle Valby som bydel.

Hvornår kan jeg søge?

Ansøgninger behandles på lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.
Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.

Eventuelle spørgsmål kan besvares af sekretariatet for Valby Lokaludvalg

Kulturdagepuljen

Lokaludvalget har reserveret 200.000 kr. af Lokalpuljen til aktiviteter under Valby Kulturdage den 1. og 2. september 2017.

Flere kulturelle aktiviteter

Puljen skal være med til at sikre flere kulturelle aktiviteter af høj kvalitet. Puljen har samme retningslinjer som Lokalpuljen med den tilføjelse, at aktiviteten skal finde sted som en del af Valby Kulturdage, og at den skal bidrage til at styrke kulturdagenes kulturelle profil.

I 2015 og 2016 var puljen en stor succes, og der blev sat gang i mange små og store aktiviteter – f.eks. flere musiktelte, teater i gaden, koncerter og meget andet.

Hvordan søger jeg?

Deadline den 15. i måneden

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Valby Lokaludvalg senest den 15. i måneden, for behandling på lokaludvalgets møde i følgende måned.

Hvornår kan der søges?

 • Ansøgninger behandles på Lokaludvalgets møder den anden tirsdag i hver måned, juli undtaget.
 • Ansøgninger skal være sekretariatet i hænde senest den 15. i måneden. Ansøgninger, der er modtaget senest den 15. i måneden, behandles på Lokaludvalgets møde den efterfølgende måned.
 • Sidste ansøgningsfrist for Kulturdagepuljen er 15. juli 2017.

Læs mere om den årlige fejring af bydelen her.

Støttede aktiviteter 2017

 • Indretning af børnerum

  Kurdisk Kvindeforening ønsker at indrette et rum i deres lokaler på Retortvej, hvor børnene kan lege, spille og hygge sig mens de er i foreningen.

  Behandlet i februar 2017

 • Traditionel dansefestival

  Casa Latinoamericana vil skabe en festival for Danzario folklórico (traditionel folkedans), født af behovet for at formidle den traditionelle dans egenskaber fra den latinamerikanskes kultur.

  Behandlet i februar 2017

 • Valbys Hjerte

  Grafittikunstner Peter Bizk har fået bevilget penge til at genetablere gavlværket ‘Valbys Hjerte’, der lige nu pryder en bygning på Smedestræde, der skal rives ned.

  Behandlet i februar 2017

 • Med Skolen i Biografen forår 2017

  Med Skolen i Biografen (MSIB) er et tilbud om undervisningsrelaterede film til alle klassetrin. Valby Kino tilbyder, med støtte fra Valby Lokaludvalg, gratis billetter til bydelens skoler og institutioner.

  Behandlet i februar 2017

 • Kulturfestival for børn og unge 2017

  Kulturfestival for Børn og Unge er en endags udendørs musik- og kulturfestival, arrangeret af Klubberne i Valby. Festivalens målgruppe er børn og unge mellem 10 og 14 år. Fokus for festivalen er børns og unges kunstneriske og kulturelle udtryk.

  Behandlet i februar 2017

 • Børnebiffen

  Valby Kino tilbyder med støtte fra Valby Lokaludvalg gratis billetter til lokale vuggestuer og børnehaver. Forestillingerne består af 3-6 små film målrettet småbørn, og hver pakke har et pædagogisk islæt, der bliver brugt i institutionen.

  Behandlet i februar 2017

 • Summer Jazz 2017

  I jazz-festivalperioden fra 30. juni – 16. juli 2017 tilbyder Cowbell Music lokalbefolkningen i Valby og andre interesserede 12-20 koncerter med danske og internationale musikere, samt publikumsinvolverende aktiviteter.

  Behandlet i februar 2017

 • Sindsro Cup 2017

  Sindsro Cup, også betegnet, som de udsattes DM i fodbold, er en årlig tilbagevendende fodboldturnering for tidligere stofmisbrugere og socialt udsatte mennesker. Fodboldholdet FC Misbrugsportalen er værter for årets turnering, der afholdes på Valby Boldklubs arealer til juli.

  Behandlet i januar 2017.

 • The Carrierbag festival

  DANSEatelier er værter for en tredages international dansefestival i deres lokaler på Gl. Køge Landevej i Valby.

  Behandlet i januar 2017.

 • Sociale madklubber på Kollegiet Gl. Køge Landevej

  I madklubben mødes brugere og frivillige en gang om ugen. Alle bidrager med det de kan – fra opskrift til opvask! Projektet giver beboerne på herberget Kollegiet Gl. Køge Landevej adgang til misbrugsfrie fællesskaber, hvor brugerne kan træne deres sociale kompetencer i et trygt rum.

  Behandlet i januar 2017.