Hvad er et lokaludvalg?

Mener du, at der er aktuelle eller principielle sager, som politikerne bør reagere på? Har du visioner eller ideer, som vedrører trivslen og udviklingen i Valby?

Så kan du kontakte lokaludvalgets sekretariat eller dets medlemmer, og være med til at skabe et bedre Valby og København.

 • Der er 12 lokaludvalg i københavn.
 • Lokaludvalgene er til for at du kan få mere indflydelse på dit nærområde.
 • Lokaludvalgene skaber dialog mellem byens borgere.
 • Lokaludvalgene rådgiver kommunen om lokale ideer og ønsker til forbedringer.
 • Lokaludvalget består af 23 medlemmer, der bliver valgt for en 4-årig periode.
 • Medlemmerne repræsenterer lokale organisationer, brugerbestyrelser og foreninger.
 • Som borger kan du selv blive medlem, eller søge puljemidler.
 • Lokaludvalgene råder over penge som de kan uddele til gavn for deres bydel.
 • Lokaludvalgene har ansvaret for København Kommunes lokale miljøarbejde.

Puljemidler

Valby Lokaludvalg administrer to puljer, der er afsat til lokale aktiviteter i Valby. Du kan søge økonomisk støtte til initiativer, der styrker kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværkene i bydelen. Lokaludvalget har årligt ca. 1,2 mio. kr. til dette formål.

Lokalpuljen
Lokalpuljen støtter initiativer, der fremmer kulturlivet, nærdemokratiet, bydelsidentiteten og netværket i hele Valby. Efter sammenlægningen med Miljøpunkt Valby kan også miljømæssige tiltag modtage støtte.

Kulturdagepuljen
Lokaludvalget har reserveret en del af Lokalpuljen til en pulje, der kan søges til aktiviteter under Valby Kulturdage den 31. august og 1. september 2018.

Sæt dit præg på høringssvarene

Valby Lokaludvalg er valbyborgerens indgang til de kommunale processer. Vi fungerer som bindeled mellem Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune og den lokale identitet i Valby. Det er vores opgave at formidle de kommunale visioner og beslutninger til Valbys borgere. Men det også vores opgave at kommunikere den anden vej; at lade valbyborgerens ønsker og visioner komme til orde på Rådhuset i København.

Mener du, at der er aktuelle eller principielle sager, som politikerne bør reagere på? Har du visioner eller ideer, som vedrører trivslen og udviklingen i Valby? Så er du velkommen til at kontakte lokaludvalgets sekretariat eller dets medlemmer.

Valby Lokaludvalg afgiver høringssvar til Borgerrepræsentationen i alle sager der vedrører Valby. Du kan holde dig orienteret om aktuelle høringer her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at sende os dit bidrag.

Medlemmer

Lokaludvalget består af politisk udpegede medlemmer og medlemmer udpeget fra det lokale foreningsliv, bestyrelser og råd i Valby. For nærmere information henvises til kommissoriet for Valby Lokaludvalg. Herunder ses medlemmerne af lokaludvalget, der blev sammensat i februar 2014.

Michael Fjeldsøe

Michael Fjeldsøe

Formand, Socialistisk Folkeparti

Formand for By&Trafikudvalget

Villy Sørensen

Villy Sørensen

Næstformand, Socialdemokratiet

Formand for Kultur&Idrætsudvalget og Puljeudvalget, medlem af Miljøgruppen

Jan Winther

Jan Winther

Venstre

Sidder i By&Trafikudvalget

Stefan Dybdal Emkjær

Stefan Dybdal Emkjær

Det Radikale Venstre

Formand for udvalget Et Helt Liv

Birgitte Vind

Birgitte Vind

Konservative

Sidder i By&Trafikudvalget

Henrik Palsmar

Henrik Palsmar

Enhedslisten

Formand for Miljøgruppen. Sidder i By&Trafikudvalget

Flemming Henrik Jørgensen

Flemming Henrik Jørgensen

Liberal Alliance
Søsser Grønnegård

Søsser Grønnegård

Dansk Folkeparti
Anders Jørgensen

Anders Jørgensen

Circle Copenhagen

Sidder i Kultur&Idrætsvalget

Ebbe Bay

Ebbe Bay

Lokalhistorisk Arkiv

Sidder i Kultur&Idrætsudvalget og Puljeudvalget

Herbert Pinto

Herbert Pinto

Casa Latino Americana

Sidder i Kultur&Idrætsudvalget.

Lars Brandt

Lars Brandt

Idrætsbørnehaven Ryvang 2

Idræt og fritid

Jan Barslev

Jan Barslev

Københavns Idrætsefterskole

Idræt og fritid

Nour el Houda Meshaby

Nour el Houda Meshaby

Annemariegården

Sidder i udvalget for Et Helt Liv og Puljeudvalget.

Camilla Dreyer

Camilla Dreyer

Valby Handels- og Cityforening

Erhverv

Erhard Nielsen

Erhard Nielsen

Det Økologiske Torv

Medlem af Miljøgruppen. Sidder i By&Trafikudvalget.

Inge Brund, Lejerbo

Inge Brund, Lejerbo

Lyshøjgårdsvej

Medlem af Miljøgruppen. Sidder i Puljeudvalget.

Hanne Skovsgaard

Hanne Skovsgaard

GF Bjørnsonsvej / Strindbergsvej

Sidder i By&Trafikudvalget.

Birgit Meisel

Birgit Meisel

Vigerslev Alle gruppen

Sidder i By&Trafikudvalget og Kultur&Idrætsudvalget

Susan Gyldenholm Offenberg

Susan Gyldenholm Offenberg

Boligforeningen Kjøgegaard

Medlem af Miljøgruppen. Sidder i Kultur&Idrætsudvalget og Puljeudvalget.

Susanne Nyboe

Susanne Nyboe

Ældresagen

Sidder i udvalget for Et Helt Liv.

Tommy Jensen

Tommy Jensen

Dansk Folkehjælp

Sidder i udvalget for Et Helt Liv.

Suppleanter

Suppleanter

Download liste over suppleanter her.

Udvalg

Valby Lokaludvalg beskæftiger sig med et bredt spektrum af politikområder. Arbejdet med disse områder foregår i lokaludvalgets udvalg, hvor både medlemmer og suppleanter kan deltage.

Udover arbejdet i udvalgene, har lokaludvalget valgt særlige fokusområder som kræver vedvarende engagement. Fokusområderne er typisk budgettunge politiske sager, hvor lokaludvalgs medlemmerne varetager bydelens interesser overfor Borgerrepræsentationen på Rådhuset.

Miljøgruppen

Gruppen varetager den lokale miljøopgave i samarbejde med lokaludvalget. Miljøgruppen formulerer hvert år en miljøplan, der sætter rammen for lokaludvalgets arbejde de kommende år. Miljøgruppen er en temagruppe, og dermed også åben for valbyborgere, der ikke sidder i lokaludvalget.

Formand: Henrik Palsmar
Medlemmer fra lokaludvalget: Villy Sørensen, Inge Brund, Susan G. Offenberg, Erhard Nielsen og Winnie Andersen


By & Trafik

Valby er præget af store trafikale udfordringer og heftig byudvikling. Bydelen gennemskæres på kryds og tværs af jernbaner, med Ringstedbanen og Sydhavnsmetroen som nyeste skud på stammen, og især i Valby Syd bygges der på livet løs. By- og Trafikudvalget arbejder for at bevare et Valby med plads til grønne områder, sammenhæng i veje og stisystemer og plads til liv og udfoldelse.

Formand: Michael Fjeldsøe
Medlemmer: Pia Kolind, Birgitte Vind, Uffe Jacobsen, Henrik Palsmar, Birgit Meisel, Erhard Nielsen, Jan Winther, Villy Sørensen, Hanne Skovsgaard og Ejner Jensen.

Kultur & Idræt

Valby har et rigt kultur- og idrætsliv, og kultur- og idrætsudvalget arbejder for at sætte fokus på, støtte og udvikle dette. Udvalget har lavet en kulturstrategi og en idrætsstrategi, som sætter retningen for lokaludvalgets arbejde.

Formand: Villy Sørensen
Medlemmer: Gerda Holm Nielsen, Ebbe Bay, Anders Jørgensen, Herbert Pinto, Susan G. Offenberg, Henri Gorm Jensen

Puljeudvalget

I Puljeudvalget bliver ansøgninger til Lokaludvalgets puljer behandlet. Udvalget laver retningslinjer for puljerne, vurderer ansøgninger og laver indstillinger til Lokaludvalgets månedlige møder. Puljeudvalget arbejder også med at gøre puljerne synlige og let tilgængelige for Valbys borgere.

Formand: Villy Sørensen
Medlemmer: Ebbe Bay, Susan G. Offenberg, Inge Brund, Gerda Holm Nielsen, Houda Meshaby og Lillian Stark

Et Helt Liv

Børn, Unge, Ældre & Sociale forhold

Valby er en mangfoldig bydel, med et repræsentativt udvalg af alle befolkningsgrupper. I Valby kan du både finde almene boliger, velhavervillaer, boligkomplekser og plejehjem, ofte indenfor et par hundrede meter. Et Helt Liv arbejder for, at alle Valbyborgere har mulighed for et godt liv, om de er børn, unge, ældre, eller særligt udsatte.

Formand: Stefan Emkjær
Medlemmer: Isabelle Litau, Houda Meshaby, Susanne Nyboe, Tommy Jensen og Villy Sørensen

Begivenheder

Foruden det tunge politiske arbejde, står Valby Lokaludvalg for en række tilbagevende events og projekter. Vi holder hvert år:

 • Halloween på Toftegårds Plads
 • Juletræstænding på Tingstedet
 • Sankt Hans i Vigerslevparken
 • Valby Kulturdage – den årlige fejring af bydelen, hvor Valby Langgade bliver spærret for trafik og fyldes med alt det Valby har at byde på.