Hvad er høringer egentlig for en fisk?

Lokalpolitik & Lokalkendskab

Når vi laver høringssvar formulerer vi lokalpolitiske holdninger, og formidler vigtige informationer om bydelen til politikerne på Rådhuset. Københavns Kommune skal høre Valby Lokaludvalg i alle sager, der vedrører Valby Bydel.

Giv dit bidrag til høringssvarene

Vi bestræber os på at inddrage de berørte borgerne når vi skriver høringssvar. Det kan være ved at mødes med interessenterne i en konkret sag, ved åbne, bredt annoncerede borgermøder, eller gennem sociale medier. Det sker dog at høringsfristerne er så korte, at det ikke er muligt for os at nå at inddrage borgerne.

Høringssager

På Københavns kommunes høringsportal kan du se alle aktuelle høringer, og indsende dine kommentarer til sagerne.

Borgernes Tid

Lokaludvalget mødes anden tirsdag i hver måned, juli undtaget. Vil du høres om et punkt på dagsordenen, kan du møde op 18.30 til Lokaludvalgsmøderne, under punktet “Borgernes Tid”. Se i kalenderen hvornår næste møde afholdes.

Find dagsorden for næste lokaludvalgsmøde og læs referater fra tidligere møder.

Seneste nyheder om høringer

Grønttorvet Valby borgermøde rundvisning

Seneste høringssvar