Frivillighedspris 2017

Lokaludvalget har indstiftet en frivillighedspris for at sætte fokus på de mange frivillige, der lægger mange timer og gør et stort stykke arbejde for at skabe sammenhæng i Valby.

Frivillighedsprisen rummer alle slags frivilligt, socialt arbejde, og dækker både idrætsforeninger og kultur. Det dækker også fx frivilligt, socialt arbejde for udsatte borgere.

Prisen består af en kontant præmie på 10.000 kr., og uddeles til en prisfest på Frivillig Fredag, i år fredag den 29. september.

Natteravnene på Valby Kulturdage 2016

Hvem kan indstilles?

Frivillighedsprisen gives til en ildsjæl eller en aktør/person, der gør en særlig indsats indenfor det frivillige, sociale arbejde i Valby.

Ved frivilligt arbejde forstås

  • At det er frivilligt og uden tvang af økonomisk eller anden art
  • At det er ulønnet
  • At det udføres for andre end en selv eller ens familie

Det er ikke et krav, at det frivillige arbejde er synligt gennem fx en forening

Medlemmer af Valby Lokaludvalg eller underudvalg heraf kan ikke indstilles til prisen.

Sådan indstiller du

Indstillinger modtages senest 20. august, og skal indeholde:

  • Oplysninger om kandidaten
  • Indstillerens motivering for indstillingen

Indstillinger modtages her på hjemmesiden.

Beslutningen om hvem der skal modtage årets pris tages i en komité nedsat af Valby Lokaludvalg, med medlemmer af lokaludvalget. Formand for komiteen er Stefan Emkjær.

Uddeling

Årets pris uddeles ved en prisfest på Frivillig Fredag – i år fredag den 29. september.

Præmien

Frivilligprisen består af en kontant præmie på 10.000 kr.

Indstil din kandidat til frivillighedsprisen

Indstil en kandidat til Frivillighedspris 2017