Lokaludvalgets fokusområder

Ny Ellebjerg Station

Både i Københavns Kommunes og statens planer er Ny Ellebjerg udnævnt til fremtidigt trafikknudepunkt. Men som stationen fremstår i dag, er den for usammenhængende til at kunne løfte opgaven.

Bibliotek og teatersal på Smedestræde

Valby Lokaludvalg har siden sensommeren 2012 arbejdet for at få afsat midler på Københavns Kommunes budget til at bygge et kombineret bibliotek- og teaterhus på Smedestræde 2.

Arkitekturpris

Lokaludvalget præmierer hvert år en bygning eller et anlæg, der er udført med arkitektonisk kvalitet, og som er med til at gøre Valby smukkere. Forslag til nomineringer modtages her på siden, på valbylokaludvalg@okf.kk.dk eller via Instagram under tagget #2500arkitektur.

Områdefornyelse i Kulbanekvarteret

I 2015 blev områdefornyelsen i Kulbanekvarteret vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget. Områdefornyelsen bliver et tiltrængt løft til et område med mange udfordringer, ikke mindst byggeriet af Ringstedbanen, der skærer sig igennem området.

Lokaludvalget har to pladser i styregruppen, som besættes af Michael Fjeldsøe og Ejner Jensen. Henrik Palsmar sidder i styregruppen som repræsentant for Valby Miljøgruppe.

Bydelsplan 2017

I 2017 skal Valby Lokaludvalg skrive en ny bydelsplan. Planen skal tegne visionerne for bydelen, og sætte fokus på konkrete projekter, som lokaludvalget arbejder for at realisere. Der bliver en omfattende borgerinddragelse, der starter allerede i 2016.